Sądowy spór o zielone certyfikaty na 42,3 mln zł

Sądowy spór o zielone certyfikaty na 42,3 mln zł
Farma wiatrowa Bardy. Fot. Enea

Enea poinformowała o toczącym się w sądzie w Poznaniu sporze z Polską Grupą Energetyczną, który dotyczy zapłaty za sprzedaż praw majątkowych energii ze źródeł odnawialnych (zielonych certyfikatów).

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu toczy się postępowanie z powództwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przeciwko Enei o zapłatę w sumie 42 351 tys. zł z tytułu wynagrodzenia za prawa majątkowe.

Enea podaje, że dokonała potrącenia – poprzez kompensatę z fakturami za prawa majątkowe z tytułu szkody wyrządzonej Enea S.A. przez PGE GiEK S.A.

REKLAMA
REKLAMA

Ta szkoda miała zostać wyrządzona Enei wskutek niewykonania przez PGE GiEK S.A. obowiązku kontraktowego przystąpienia w dobrej wierze do renegocjacji kontraktów długoterminowych na prawa majątkowe zgodnie z obowiązującą strony klauzulą adaptacyjną.

Enea dodaje, że klauzula adaptacyjna „ma zastosowanie w razie zmiany warunków faktycznych lub prawnych dotyczących systemu wsparcia OZE opartego o obowiązek umarzania świadectw pochodzenia (inkorporujących praw majątkowych) powodujących zaburzenia równowagi kontraktowej i ekwiwalentności świadczeń stron”.

Zdaniem Enei taka sytuacja miała miejsce w przypadku kontraktów z PGE GiEK S.A.

red. gramwzielone.pl