Ministerstwo Energii: 80 tys. mikroinstalacji do roku 2020

Ministerstwo Energii: 80 tys. mikroinstalacji do roku 2020
Fot. Sun Sol (C)

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Energii przedstawiło prognozę przyrostu liczby mikroinstalacji, której spodziewa się w najbliższych latach.

Prognoz rozwoju rynku prosumenckiego w Polsce zabrakło na etapie tworzenia ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, w której Ministerswo Energii zdecydowało się na diametralną zmianę zasad systemu rozliczeń, z którego mogą korzystać teraz prosumenci.

Wprowadzając system tzw. opustów, który obowiazuje od 1 lipca br., autorzy nowelizacji ustawy o OZE, czyli de facto urzędnicy Ministerstwa Energii, nie zdecydowali się na przedstawienie prognozy, jak ich zdaniem nowy system wpłynie na rozwój rynku prosumenckiego.

REKLAMA

Do ostatniej nowelizacji ustawy o OZE nie przgotowano zresztą w ogóle oceny skutków regulacji, co ME tłumaczyło faktem, że w przypadku poselskich projektów ustaw nie ma obowiązku przygotowania OSR, chociaż wiadomo było, że za przygotowaniem tej nowelizacji stoją nie posłowie, ale Ministerstwo Energii.

Prognozę na temat zakładanego przez rząd rozwoju rynku mikroinstalacji przedstawił kilka tygodni po przyjęciu noweliazcji ustawy o OZE wieminister energii Andrzej Piotrowski, udzielając wywiadu „Gazecie Prawnej” i szacując przyrost liczby mikroinstalacji na około 50 – 100 tys. rocznie.

REKLAMA

Prace nad ustawą trwały raptem parę miesięcy. Nie byliśmy w stanie zrobić takich wyliczeń. W momencie, kiedy pojawiły się jednak jej założenia, sprawą od razu zainteresował się rynek. Mocno wsłuchiwaliśmy się w to, co mówią dostawcy i jakie mają plany sprzedażowe. Odrzuciliśmy parę huraoptymistycznych założeń, że w ciągu kilku lat będzie milion nowych instalacji. Sądzę, że racjonalne są wyliczenia mówiące o 50–100 tys. urządzeń w okresach rocznych – mówił w wywiadzie dla „Gazety Prawnej” wiceminister Piotrowski.

Teraz inne wartości na temat szacowanego przez ME tempa rozwoju polskiego rynku prosumenckiego znajdziemy w odpowiedzi na interpelację poselską.

W tej odpowiedzi resort energii szacuje, że skumulowana liczba mikroinstalacji na koniec 2016 r. wyniesie 8 tys., rok później wzrośnie do 20 tys., a w latach 2018-2020 będzie się powiększać o 20 tys. rocznie, dzięki czemu w 2020 r. osiągnie 80 tys. 

W odpowiedzy na interpelację poselską znajdziemy ponadto informację, że obecną liczbę mikroinstalacji ME szacuje na ok. 4 tys. Jak jednak wynika z informacji zebranych przez Gramwzielone.pl od czołowych operatorów systemów dystrybucyjnych, już na koniec I kwartału br. łączna liczba mikroinstalacji działających w Polsce przekraczała 7 tys., czyli była bliska wyznaczonego przez ME celu na cały 2016 r.

red. gramwzielone.pl