Studia podyplomowe: inwestycje w OZE: producenci, autoproducenci biznesowi i prosumenci

Studia podyplomowe: inwestycje w OZE: producenci, autoproducenci biznesowi i prosumenci
Fot. Siemens

Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zapraszają na studia podyplomowe pt. Inwestycje w odnawialne źródła energii – producenci energii z OZE, autoproducenci biznesowi i prosumenci (V edycja w Warszawie oraz VII edycja we Wrocławiu). 

Semestr zimowy 2016/2017, letni 2016/2017.

Rekrutacja trwa do: 2016-09-30.

REKLAMA

Odnawialne źródła energii, już niezależnie od obowiązujących lub planowanych do wdrożenia systemów wsparcia, zbliżają się do punktu, kiedy mogą w coraz szerszych niszach bezpośrednio konkurować z paliwami i energią ze źródeł konwencjonalnych.

W przypadku energii elektrycznej najbardziej atrakcyjne nisze, gdzie opłacalna może okazać się realizacja inwestycji na zasadach w pełni komercyjnych (bez wsparcia lub ze wsparciem rozumianym jako „bonus”), to małe firmy przemysłowe i usługowe płacące najwięcej za energię, korzystające z taryf „C” i „B”.

Ostatnie zmiany w Prawie energetycznym podniosą gwałtownie (od stycznia 2017 roku) koszty energii właśnie dla tych grup taryfowych, a więc w wielu branżach, w których już obecnie znaczące są koszty energii (np. branża wodociągowo-kanalizacyjna, hotelarska, spożywcza i wiele innych).

Rośnie też atrakcyjność inwestycji w wytwarzanie ciepła z OZE, zwłaszcza na terenach pozbawionych sieci gazowej i ciepła sieciowego. Także w ramach polityki miejskiej tworzą się atrakcyjne nisze do wykorzystania energii z OZE w publicznym transporcie elektrycznym, a miejskie zakłady komunikacyjne mogą stać się nowym producentem i odbiorcą energii z OZE (np. dzięki programowi Ministerstwa Rozwoju e-Bus).

W szybkim tempie tworzą się zatem na nowo, teraz dzięki OZE, sektory rozproszonej i zielonej energetyki przemysłowej, autoproducentów i prosumentów biznesowych. Jest zatem coraz więcej nowych segmentów rynku OZE regulowanego (ustawa OZE) i nieregulowanego, gdzie możliwe stają się atrakcyjne inwestycje w OZE.

Program V edycji organizowanej w Warszawie oraz równolegle organizowanej VII edycji we Wrocławiu bazuje na doświadczeniach z poprzednich lat, ale bierze też pod uwagę nowe, wspominane powyżej uwarunkowania.

W programie studiów uwzględniono specjalną rolę szeroko rozumianej energetyki prosumenckiej, w tym tzw. prosumentów biznesowych i autoproducentów (energetyka przemysłowa) oraz nowych koncepcji technologicznych, takich jak systemy hybrydowe i mikrosieci oraz wprowadzanych dopiero nowych rozwiązań organizacyjnych, takich jak klastry i spółdzielnie energetyczne.

REKLAMA

Obejmuje nowe na polskim rynku technologie, takie jak fotowoltaika, ale też (nowość) rozwiązania OZE dla prosumentów biznesowych i autoproducentów w energetyce przemysłowej.

Bardzo szeroko zostanie przedstawiona znowelizowana ustawa OZE wraz z rozporządzeniami (IEO opracował tekst ujednolicony ustawy OZE uwzględniający nowelizacje z 29 grudnia 2015 r. oraz z 22 czerwca 2016 r.).

  • Termin zakończenia rekrutacji: 2016-09-30
  • Termin uruchomienia studiów: 2016-10-22

Więcej informacji oraz zapisy on-line na stronie:

Edycja w Warszawie

Edycja we Wrocławiu

Kontakt:

Kierownik dr Magdalena Ligus, 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością

tel. 71 36 80 646

e-mail: magdalena.ligus@ue.wroc.pl
 


artykuł sponsorowany