Chiny bronią porozumienia klimatycznego przed Trumpem

Chiny bronią porozumienia klimatycznego przed Trumpem
Fot. Ninian Reid, flickr cc

Przedstawiciele chińskich władz odpowiedzieli kandydatowi na prezydenta USA Donaldowi Trumpowi na jego propozycję wspólnego wycofania się przez USA i Chiny z wchodzącego dzisiaj w życie paryskiego porozumienia klimatycznego.

Chińskie władze oficjalnie ustosunkowały się do propozycji Donalda Trumpa, zgodnie z którą USA i Chiny miałyby wycofać się z porozumienia klimatycznego.

Przedstawiciele chińskiego rządu odpowiedzialni za kwestie klimatu odpowiedzieli, że „świat idzie w kierunku balansowania ochrony środowiska i wzrostu gospodarczego”.

REKLAMA

Jeśli [Amerykanie – red.] odrzucą ten trend, nie sądzę, aby zyskali poparcie swoich obywateli, a postęp ekonomiczny i socjalny ich kraju na tym ucierpi (…) Sądzę, że mądry polityczny lider powinien przyjmować postawy, które są zgodne z globalnymi trendami – powiedział cytowany przez Reutersa Xie Zhenhua, przedstawiciel chińskiego rządu ds. klimatu.

Chiński rząd zapowiedział ostatnio wstrzymanie budowy kilkudziesięciu elektrowni węglowych, a w przyszłym roku ma wprowadzić krajowy mechanizm handlu emisjami, który ma stać się z czasem największym tego rodzaju systemem na świecie.

Cytowany przez Reutersa przedstawiciel chińskiego rządu poinformował, że ostatnio emisje CO2 w Chinach spadają, co jest jednak efektem spowolnienia gospodarczego i jego zdaniem jest za wcześnie, aby ocenić, czy szczytowe emisje Państwo Środka ma już za sobą.

Chiny i USA – dwóch największych na świecie emitentów CO2, którzy odpowiadają w sumie za ok. 40 proc. globalnych emisji – ratyfikowały porozumienie klimatyczne we wrześniu br., co umożliwiło jego wejście w życie.

Chiny i USA mają już na koncie bilateralną współpracę w zakresie klimatu. W ubiegłym roku, na kilka tygodni przed paryskim szczytem, USA i Chiny zawarły porozumienie w zakresie wspólnych celów polityki klimatycznej i promowania niskoemisyjnych źródeł energii. Oba kraje zobowiązały się do poczynienia starań w celu doprowadzenia do ambitnego porozumienia klimatycznego w Paryżu, a także do wypracowania wspólnych standardów walki ze zmianami klimatu.

REKLAMA

Pekin potwierdził, że w przyszłym roku uruchomi krajowy system handlu emisjami CO2, który obejmie najbardziej emisyjne gałęzie przemysłu i który ma prowadzić do zwiększenia generacji z niskoemisyjnych źródeł. Chińczycy zobowiązali się także do przyznania priorytetu niskoemisyjnym źródłom energii w dostępie do sieci. Nie wyszczególniono jednak, czy chodzi wyłącznie o źródła odnawialne czy także o energetykę jądrową. 

Oba kraje mają też wprowadzić nowe standardy w zakresie norm emisji spalin w transporcie samochodowym, które zostaną zaimplementowane w USA i Chinach w 2019 r. Strona chińska zobowiązała się ponadto do przekazania 3,1 mld dolarów na walkę ze zmianami klimatu i implementację niskoemisyjnych technologii w krajach rozwijających się

Wcześniej, w toku bilateralnych negocjacji między USA i Chinami, Pekin zobowiązał się po raz pierwszy w historii do ograniczenia emisji CO2. W czasie odbywającego się w listopadzie 2014 r. spotkania prezydenci USA i Chin przyjęli nowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji CO2.

Prezydent Obama zobowiązał się wówczas, że USA zredukuje emisje CO2 o 26-28 proc. do roku 2025 w porównaniu z emisjami z roku 2005. Z kolei Chiny zobowiązały się do osiągnięcia najwyższego poziomu emisji około 2030 r. Później chińskie emisje CO2 mają już tylko maleć. Dodatkowo Państwo Środka zobowiązało się, że do końca kolejnej dekady zwiększy udział energii z paliw niekopalnych w swoim miksie energetycznym do 20 proc.

Paryskie porozumienie klimatyczne może wejść w życie po tym, jak ratyfikowało je ponad 55 proc. krajów ONZ, które odpowiadają razem za co najmniej 55 proc. globalnych emisji CO2. Wśród nich jest Polska, która ratyfikowała porozumienie klimatyczne w ubiegłym miesiącu.

Zgodnie z ustaleniami szczytu klimatycznego z grudnia 2015 r., który odbył się w Paryżu, sygnatariusze paryskiego porozumienia mają podjąć działania zmierzające do utrzymania wzrostu średnich temperatur na poziomie nie większym niż 2 st. C. w stosunku do epoki przedindustrialnej, a także do podjęcia wysiłków zmierzających do nieprzekroczenia poziomu 1,5 st. C. Paryska umowa zastąpi obowiązujące dotąd postanowienia Protokołu z Kioto. 

Porozumienie paryskie wchodzi w życie dzisiaj – przed zaplanowanym na 7-18 listopada kolejnym światowym szczytem klimatycznym w Maroku. To umożliwi rozpoczęcie prac nad implementacją jego postanowień. 

red. gramwzielone.pl