PGE zmniejsza produkcję energii, zwiększa sprzedaż i dystrybucję

PGE zmniejsza produkcję energii, zwiększa sprzedaż i dystrybucję
Fot. PGE

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazał szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za okres styczeń-październik 2016 r.

Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE w tym okresie wyniosła 43,7 TWh wobec 46,4 TWh w okresie styczeń-październik 2015 r., w tym z węgla brunatnego 30,4 TWh w porównaniu do 32,8 TWh w okresie styczeń-październik 2015 r.

Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych wyniósł 35,7 TWh wobec 32,4 TWh w okresie styczeń-październik 2015 r.

REKLAMA

Wolumen dystrybuowanej energii wyniósł 28,4 TWh wobec 27,7 TWh w okresie styczeń-październik 2015 r.

PGE zastrzegło, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta.

REKLAMA

PGE to największy producent energii odnawialnej w Polsce – dzięki posiadanym elektrowniom wiatrowym, których moc wynosi 529 MW i których duża część została oddana do użytku przed końcem 2015 r.

Polska Grupa Energetyczna w pierwszych trzech kwartałach znacznie zwiększyła produkcję energii z farm wiatrowych w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r., w którym nie działały jeszcze farmy PGE: Lotnisko o mocy 90 MW, Resko II o mocy 76 MW i Kisielice II o mocy 12 MW. 

Produkcja w elektrowniach wiatrowych PGE w pierwszych trzech kwartałach br. wzrosła o 30 proc. r/r osiągając wartość 0,7 TWh.

Produkcja netto energii elektrycznej w trzech kwartałach 2016 r. wyniosła 39,04 TWh i była o 6 proc. niższa, niż rok wcześniej. Produkcja z węgla brunatnego spadła w raportowanym okresie o 8 proc. r/r i osiągnęła poziom 27,15 TWh, co PGE tłumaczy mniejszą dyspozycyjnością opalanej tym paliwem Elektrowni Bełchatów.

Produkcja energii z węgla kamiennego w trzech kwartałach br. wyniosła 8,41 TWh i spadła o 6 proc. r/r, co PGE tłumaczy mniejszym zapotrzebowaniem ze strony operatora systemu przesyłowego.

red. gramwzielone.pl