"RZ": spółki obrotu chcą wyższych taryf na 2017 r.

"RZ": spółki obrotu chcą wyższych taryf na 2017 r.
Fot. Schneider Electric

Spółki dystrybucyjne złożyły w Urzędzie Regulacji Energetyki propozycje taryf za dystrybucję na przyszły rok. Chociaż te informacje na razie nie są jawne, „Rzeczpospolita” informuje, że we wnioskach postuluje się zwiększenie stawek z tego tytułu. URE po analizie wniosków od operatorów ma podać taryfy dystrybucyjne na 2017 r. w połowie przyszłego miesiąca.

Spółki obrotu mogą tłumaczyć potrzebę zwiększenia taryf za dystrybucję koniecznością inwestycji w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnych.

„Rzeczpospolita” zaznacza, że w ramach wytycznych do obliczania taryfy dystrybucyjnej URE wyznaczył tzw. średnioważony koszt kapitału w przypadku inwestycji w sieci na poziomie zbliżonym do tegorocznego – 5,63 proc. wobec 5,67 proc. – ale na wysokość taryfy może wpłynąć jeszcze wyznaczany przez URE tzw. wskaźnik regulacyjny. – Inaczej niż w przeszłości może on być różny dla poszczególnych spółek – zaznacza „RZ”.

REKLAMA

Jak sygnalizuje „Rzeczpospolita” propozycji podwyżek możemy się spodziewać również w przypadku drugiego najważniejszego składnika na rachunku, czyli energii – na podstawie wniosków dotyczących taryf na przyszły rok, które do URE skierują spółki sprzedające energię. Ostatecznie decyzja należy jednak także w tym przypadku do Urzędu Regulacji Energetyki. 

REKLAMA

„RZ” przypomina, że od przyszłego roku rachunki za energię zwiększy też znajdująca się na nich tzw. opłata przejściowa, którą  w tym roku – za pomocą nowelizacji ustawy o OZE – rząd zwiększył z 3,87 zł na 8 zł na miesiąc. Ta opłata ma pokrywać koszty konwencjonalnej energetyki wynikające z kosztów likwidacji kontraktów długoterminowych elektrowni.

„RZ” przypomina, że przedstawiciele Ministerstwa Energii zapowiadali ostatnio w Sejmie, że nie przewidują znaczących podwyżek cen prądu w przyszłym roku. 

Link do artykułu w „Rzeczpospolitej”

red. gramwzielone.pl