Pierwsze aukcje dla OZE odbędą się 30 grudnia br.

Pierwsze aukcje dla OZE odbędą się 30 grudnia br.
Fot. Brookhaven National Laboratory, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił dzisiaj pierwsze aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, które odbędą się jeszcze w tym roku. Na przygotowanie się do nich inwestorom pozostał miesiąc.

Aukcje będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, która ma zostać udostępniona użytkownikom na początku grudnia 2016 r. Od tego momentu wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji będą mogli zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

Aukcje odbędą się 30 grudnia br. i będą prowadzone od godziny 6 rano do godz. 17-tej, w oparciu o zasady ustalone w ramach regulaminu, który przedwczoraj opublikował URE.

REKLAMA

Według obowiązujących obecnie przepisów na koniec 2016 r. ogłoszono cztery rodzaje aukcji: dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW; dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW; dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż MW, a także dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh. 

W przypadku przedostatniej grupy Ministerstwo Energii sygnalizowało wcześniej, że chce objąć wsparciem budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 100 MW. Przyjęty maksymalny poziom mocy instalacji na 1 MW oznacza, że takich instalacji może powstać na podstawie grudniowej aukcji przynajmniej 100.

Ostatnia z wymienionych aukcji ma służyć szczególnie małym elektrowniom wodnym o mocy do 1 MW, których właściciele uzyskają możliwość przejścia do systemu aukcyjnego z systemu zielonych certyfikatów. 

REKLAMA

Aukcję wygrają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji. Zaoferowana w aukcji cena będzie im przysługiwać w całym okresie wsparcia, a ponadto będzie indeksowana o inflację. 

Przyznane w tegorocznej aukcji dla OZE wsparcie ma obowiązywać przez 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii przenoszonych do systemu aukcyjnego z systemu świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów), potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia, albo od dnia sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej po dniu zamknięcia aukcji w przypadku nowych projektów.

URE zaznacza, że w ramach jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych instalacji OZE należących do tego wytwórcy. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas te oferty będą szeregowane według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku wprowadzenia zmian do oferty, zdecyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji.

Oprócz szeregu kryteriów formalnych, które musi spełnić w ramach prekwalifikacji oferowany w aukcji projekt, inwestorzy składając ofertę cenową na sprzedaż energii, muszą uwzględnić maksymalną cenę dla danej technologii – tzw. cenę referencyjną, którą w rozporządzeniu wyznaczyło Ministerstwo Energii i której przekroczenie będzie oznaczać eliminację z aukcji.

Wykaz cen referencyjnych dla aukcji na 2016 r. Ministerstwo Energii wskazało w rozporządzeniu z 27 października 2016 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2016 r. To rozporządzenie jest dostępne pod tym linkiem. 

red. gramwzielone.pl