Tauron zainwestuje w dystrybucję dzięki planowi Junckera

Tauron zainwestuje w dystrybucję dzięki planowi Junckera
Fot. Tauron

Tauron przeprowadził emisję obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro, które obejmie Europejski Bank Inwestycyjny. Tym samym Tauron stanie się jednym z pierwszych w kraju beneficjentów unijnego planu inwestycyjnego, nazywanego od nazwiska szefa Komisji Europejskiej planem Junckera.

Tauron zapewnia, że pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w obszarze dystrybucji, polegających na przyłączaniu nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia.

Tauron informuje, że finansowanie hybrydowe z EBI będzie zarówno pierwszą w Europie emisją obligacji hybrydowych realizowanych przez EBI w ramach planu Junckera, jak również pierwszą w Polsce emisją obligacji hybrydowych.

REKLAMA

Finansowanie hybrydowe to rozwiązanie pośrednie pomiędzy typowym finansowaniem dłużnym a emisją akcji. Tauron podkreśla, że jest to rozwiązanie korzystne zarówno z punktu widzenia właścicieli, gdyż nie dochodzi do rozwodnienia udziałów, jak również emitenta, który ze względu na dłużny charakter finansowania będzie mógł wykorzystać efekt tarczy podatkowej.

Spółka zawarła dotychczas z EBI cztery umowy kredytu długoterminowego o preferencyjnym koszcie finansowania na łączną wartość kwotę 1,7 mld zł.

REKLAMA

Umowa podpisana między Tauron a EBI w ramach Planu Junkera to jeden z pierwszych kroków planu inwestycyjnego sektora energetycznego, przedstawionego przez Ministerstwo Energii. Cieszy nas, że jeden z pierwszych projektów w ramach Planu Junkera dotyczy właśnie sektora energetycznego. Przed nami ogromne wyzwania, ale konsekwentnie będziemy realizować nasz plan inwestycyjny – zapewnił przy okazji podpisania umów z EBI minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Plan Junckera jest inicjatywą zapoczątkowaną w ubiegłym roku przez Komisję Europejską we współpracy z EBI, której celem jest rozwój gospodarczy Unii Europejskiej poprzez wsparcie projektów inwestycyjnych, m. in. w sektorze badań i rozwoju, infrastruktury oraz działań zmierzających do wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia.

Jednym z filarów planu Junckera było stworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, który dysponuje środkami w wysokości co najmniej 315 mld euro na inwestycje publiczne i prywatne, oferując wsparcie m. in. długoterminowych projektów infrastrukturalnych.

Na przedstawionej w czerwcu br. przez Ministerstwo Rozwoju liście inwestycji, w przypadku których nasz kraj ma się ubiegać o finansowanie z planu Junckera, znalazł się m.in. projekt PGE zakładający budowę morskich farm wiatrowych o łącznej mocy maks. 1050 MW, a także projekt drugiego stopnia na Wiśle poniżej Włocławka, którego elementem ma być budowa elektrowni wodnej o mocy 80 MW. 

Oprócz Taurona swoje inwestycje w dystrybucję chcą sfinansować dzięki środkom uzyskanym z planu Junckera także spółki Energa Operator (dwa projekty na 264,6 mln zł i 491,7 mln zł), Enea Operator (100 mln zł), a także PGE Dystrybucja, która złożyła projekt o wartości 250 mln zł mający na celu budowę sieci w celu przyłączania nowych jednostek OZE, a także projekt o wartości 740 mln zł zakładający rozwój sieci dystrybucyjnych z wykorzystaniem funkcjonalności inteligentnych sieci.

red. gramwzielone.pl