Tauron: ponad 800 nowych prosumentów w IV kwartale 2016 r.

Tauron: ponad 800 nowych prosumentów w IV kwartale 2016 r.
Fot. Gramwzielone.pl (C)

W ubiegłym kwartale w sieci zarządzanej przez spółkę Tauron Dystrybucja pojawiło się ponad 800 nowych prosumentów, a ich całkowita liczba przekroczyła na koniec 2016 roku 4,9 tys. To więcej niż liczba prosumentów odnotowana na koniec 2015 r. w całej Polsce.

Najmniej mikroinstalacji Tauron przyłączył w ubiegłym roku w I kwartale. Przyłączenie tylko około 300 mikroinstalacji o łącznej mocy 1,5 MW było po części efektem niepewności legislacyjnej, wywołanej przez niespodziewane zmiany w ustawie o OZE z grudnia 2015 r. w zakresie zasad wsparcia dla prosumentów.

W kolejnym kwartale Tauron Dystrybucja przyłączyła około 1,4 tys. mikroinstacji o łącznej mocy ok. 7,9 MW.

REKLAMA

W III kwartale br. – czyli już po wprowadzeniu w życie znowelizowanej ustawy o OZE i po objęciu prosumentów systemem opustów, co nastąpiło z dniem 1 lipca – przyłączono do sieci około 1,1 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 7,2 MW.

Natomiast w ostatnim kwartale 2016 r. – jak wynika z informacji przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez Tauron Dystrybucję, ten operator przyłączył do swoich sieci ok. 840 mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 7,6 MW – wszystkie to źródła fotowoltaiczne z wyjątkiem dwóch mikroelektrowni wodnych o łącznej mocy 41 kW.

REKLAMA

Oprócz mikroinstalacji w IV kwartale 2016 r. do sieci Tauron Dystrybucja przyłączono jeszcze trzy elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 7,3 MW. Razem więc, wraz z mikroinstalacjami, spółka dystrybucyjna Taurona przyłączyła do swoich sieci w ostatnim kwartale źródła OZE o łącznej mocy 14,9 MW.

Do sieci Tauron Dystrybucja na koniec 2016 r. przyłączone były źródła OZE – inne niż mikroinstalacje – o łącznej mocy 825 MW, na co złożyły się elektrownie wiatrowe o mocy 347 MW, elektronie wodne o mocy 324 MW, elektrownie biomasowe o mocy 93 MW, biogazownie o mocy 47 MW, a także elektrownie fotowoltaiczne o mocy 15 MW.

Na koniec ubiegłego roku w sieci tego OSD funkcjonowało również około 4940 mikroinstalacji o łącznej zainstalowanej mocy około 30 MW. W tej liczbie jest około 3640 mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 24,2 MW, które przyłączono wyłącznie w 2016 r.

Dominującym typem mikroźródeł w sieci Tauron Dystrybucja są instalacje fotowoltaiczne, których udział w mocy zainstalowanej przyłączonych wszystkich mikroinstalacji wynosi ok. 98 proc. Za pozostałe moce odpowiadają mikrobiogazownie o mocy ok. 70 kW, mikroelektrownie wiatrowe o mocy ok. 40 kW, a także mikroźródła wodne o mocy ok. 500 kW.

red. gramwzielone.pl