Zmiana taryf dla gospodarstw domowych pozwoli im zaoszczędzić do 160 zł rocznie

Zmiana taryf dla gospodarstw domowych pozwoli im zaoszczędzić do 160 zł rocznie
Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii

Grupa ekspertów związana z think-tankiem Forum Energii przygotowała raport, którego wnioski wskazują na rosnącą rolę gospodarstw domowych w systemie energetycznym. Forum Energii szacuje, że wprowadzenie dla nich odpowiednich mechanizmów przełoży się na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w skali kraju, a gospodarstwom domowym da szansę na obniżenie rachunków za energię w skali roku nawet o 160 zł.

Takie wnioski płyną z raportu „Jak sprawić, aby konsument poprawiał bezpieczeństwo systemu energetycznego i jednocześnie na tym skorzystał?” przygotowanego przez Forum Energii.

W raporcie czytamy, że gospodarstwa domowe stanowią 85 proc. odbiorców końcowych energii w Polsce. Forum Energii szacuje, że 14 mln gospodarstw wydaje na energię w sumie 15 mld złotych, po 1,4 tys. zł każde. – To razem na tyle dużo, że odpowiednio motywując klientów, można odciążyć Krajowy System Energetyczny w godzinach szczytowego obciążenia. Wskazuje na to analiza zachowań klientów, którzy płacą za energię taryfę dwustrefową (G12) – komentują autorzy raportu.

REKLAMA

W Polsce mamy ok. 2 mln aktywnych konsumentów, którzy mają taryfę dwustrefową, czyli płacą różne stawki w różnych porach dnia. Ci konsumenci dostosowują zużycie energii do jej kosztu. Ten efekt można wykorzystać do odciążenia Krajowego Systemu Energetycznego w godzinach szczytowego obciążenia – mówi dr Jan Rączka, senior advisor w Regulatory Assistance Project i współautor najnowszego opracowania Forum Energii.  

Forum Energii wskazuje, że zwykły Kowalski może poprawiać bezpieczeństwo systemu energetycznego i jednocześnie oszczędzać pieniądze. Wystarczą do tego zmiana taryf opłat za energię i bieżąca informacja, ile prądu zużywamy. Dzięki temu w zimie możnaby odciążyć system energetyczny – zdaniem Forum Energii – o 200 MW, a roczne koszty gospodarstw domowych mogłyby spaść nawet o 160 złotych.

Rynek detaliczny do tej pory w Polsce był postrzegany jako jeden z wielu elementów systemu energetycznego, w dodatku mało znaczący. W sytuacji, gdy zaczyna brakować mocy, na co wskazują analizy rządu i operatora systemu, wpływ gospodarstw domowych na poprawę bezpieczeństwa systemu energetycznego będzie jednak miał coraz większe znaczenie – komentuje dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii.

Zdaniem Forum Energii, opracowanie i upowszechnienie taryf zachęcających do oszczędności w godzinach szczytowego obciążenia może podnieść bezpieczeństwo systemu energetycznego. W najtrudniejszych momentach klienci po prostu będą obniżać zużycie prądu. Według analizy w zimie może to dać do 200 MW oszczędności, a w lecie 100 MW. To odpowiednik jednego popularnego bloku energetycznego w Polsce.

Aby tak się̨ stało, należy zdaniem Forum Energii w krótkiej perspektywie zlikwidować lub przenieść strefę niskich cen w godz. 13.00-15.00 w taryfach dwustrefowych, stworzyć nową taryfę, która będzie przenosić zużycie poza godziny szczytu zimą, czyli zaproponować niższe stawki w godzinach porannych lub nocnych, udostępnić klientom dostęp do godzinowych informacji o zużyciu energii, a także promować automatyczne sterowanie obciążeniem urządzeń. 

REKLAMA

– Analiza pokazuje, że informacja ma wartość dla odbiorców energii. O ile byłyby dostępne dane godzinowe o zużyciu energii, to konsument mógłby zaoszczędzić od 35 do 160 zł rocznie poprzez wybór korzystniejszej taryfy – dodaje Jan Rączka.

Konieczna jest poprawa jakości informacji o tym, ile i kiedy zużywamy, i co za tym idzie, jak możemy ograniczać zużycie. Rachunek powinien być zrozumiały i rzetelnie informować o tym, ile i za co płacą gospodarstwa domowe. Poprawa efektywności rynku detalicznego może ograniczyć budowę co najmniej jednej nowej elektrowni o mocy 200 MW, to oszczędność ponad 1 mld zł – dodaje dr Joanna Maćkowiak-Pandera.

Znaczenie gospodarstw domowych na rynku energii elektrycznej. Opracowanie Forum Energi w oparciu o dane ARE, GUS i Energi. Dane ilościowe z roku 2014, ceny energii i jej dystrybucji (bez VAT) z roku 2012.

Profil obciążenia gospodarstw domowych (taryfa G12). Opracowanie Forum Energii w oparciu o dane z Enei i PSE. Średnia z dni roboczych.

Raport Forum Energii pt. Jak sprawić, aby konsument poprawiał bezpieczeństwo systemu energetycznego i jednocześnie na tym skorzystał? (link)

red. gramwzielone.pl