Odbudowa polskiego przemysłu, reindustrializacja i zrównoważony rozwój

Odbudowa polskiego przemysłu, reindustrializacja i zrównoważony rozwój

Ta inwestycja na bazie najnowocześniejszych technologii w Polsce w branży to przykład tego, jak będziemy zmieniać polską gospodarkę i w którym kierunku będzie podążał polski przemysł – mówiła premier Beata Szydło w Elektrociepłowni Gorzów. Takich przykładów mądrej polityki gospodarczej jest wiele i będzie więcej w kolejnych miesiącach – dodała.

Premier Beata Szydło przekonywała, że gospodarka oparta o nowoczesne technologie w powiązaniu z bezpieczeństwem energetycznym to mądra strategia, którą rząd PiS realizuje konsekwentnie od samego początku. Wpisuje się w nią zarówno dbałość o niezależność i konkurencyjność energetyczną Polski, oparcie energetyki o własne źródła jak i nowoczesne, ekologiczne technologie oraz nowe miejsca pracy.

REKLAMA

Jak mówiła premier, rząd realizuje filozofię zawartą w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia ta zakłada m.in. reindustrializację oraz zrównoważony rozwój. Polska polityka gospodarcza i odbudowa polskiego przemysłu dają szanse ośrodkom, które były dotąd zaniedbywane – podkreśliła.

Jak zaznaczyła premier Szydło, strategia energetyczna rządu opiera się na dwóch przesłankach. Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo energetyczne. „Bezpieczeństwo energetyczne oznacza, że chcemy być niezależni, chcemy opierać naszą energetykę o nasz własne źródła” – mówiła.

REKLAMA

Druga przesłanka – kontynuowała premier – to konkurencyjność i nowoczesność, „to, co będzie sprawiało, że Polska energetyka będzie oparta o nowoczesne technologie, dająca miejsca pracy, bezpieczna; czyste technologie, które będą, chroniły również nasze środowisko”. 

Celem rządu – mówiła – jest „gospodarka oparta o nowoczesny przemysł i nowoczesne technologie”. „Dzisiaj jesteśmy w obiekcie, który służy energetyce, ale przecież energetyka to również powiązanie z górnictwem, z węglem, to gaz i to w szerokim wymiarze bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju” – mówiła szefowa rządu. 

Premier podkreśliła, że inwestycja w Gorzowie to przykład tego, jak rząd będzie zmieniać polską gospodarkę, „w którym kierunku podążać będzie polski przemysł”. 

<img class=”MyIframe” width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/BMr6qYnj4Os” frameborder=”0″ allowfullscreen></img class=”MyIframe” >

Blok jest opalany głównie zaazotowanym gazem o cenach znacznie niższych w stosunku do gazu sieciowego. Gaz ten pochodzi m.in. z należącej do PGNiG kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów znajdującej się kilkadziesiąt kilometrów od Gorzowa Wielkopolskiego.