PGE: bilansowanie międzyfazowe uwzględnione na rachunkach prosumentów

PGE: bilansowanie międzyfazowe uwzględnione na rachunkach prosumentów
Fot. Nowak Chłodnictwo Klimatyzacja

Jak zapewnia PGE Obrót, w tym tygodniu pierwsi prosumenci będący klientami tej spółki mają otrzymać faktury, na których zostaną uwzględnione rozliczenia w ramach systemu opustów wprowadzonego w ramach nowelizacji ustawy o OZE obowiązującej od połowy ubiegłego roku. PGE zapewnia, że w tych rozliczeniaach zostanie uwzględnione również tzw. bilansowanie międzyfazowe.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie 1 lipca 2016 r., operatorzy systemów dystrybucyjnych powinni uwzględniać w rozliczeniach ze swoimi klientami, którzy użytkują mikroinstalacje OZE, tzw. bilansowanie międzyfazowe.

Dzięki temu prosumenci, którzy wcześniej tracili w przypadku określonego skonfigurowania mikroinstalacji z domową siecią, powinni zwiększyć korzyści finansowe generowane na konsumpcji energii, którą sami produkują.

REKLAMA

Czy na uwzględnienie bilansowania międzyfazowego w rozliczeniach z zakładem energetycznym mogą liczyć już prosumenci, którzy posiadają umowy zawarte z PGE?

Spółka PGE Obrót, która wystawi faktury prosumentom posiadającym zawarte z nią umowy, informuje, że „prowadzi rozliczenia w oparciu o dane pomiarowe dostarczone przez PGE Dystrybucja”.

REKLAMA

W odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl spółka PGE Dystrybucja zapewnia, że instalowane przez nią liczniki spełniają wymagania ustawy o OZE i że wprowadzenie rozliczeń zgodnych z zapisami tej ustawy nie wymaga wymiany liczników u prosumentów, ani zmiany stosowanej w nich metody pomiarów.

Biuro prasowe PGE Dystrybucja zapewnia, że liczniki „zapewniają odrębną rejestrację danych pomiarowych w obu kierunkach przepływu energii – pobór energii z sieci oraz jej wprowadzanie do sieci dystrybucyjnej – przy czym liczniki realizują bilansowanie międzyfazowe, tzn. mierzą i rejestrują energię sumaryczną ze wszystkich faz w danej chwili”.  

Tym samym liczniki spełniają wymagania ustawy o OZE  w zakresie wyznaczenia danych pomiarowych do rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta – sumaryczne bilansowanie ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji – informuje Karlina Szewczyk-Dąbek z biura prasowego PGE Dystrybucja.

PGE Obrót zaznacza, że „ponieważ faktura dla prosumentów jest wystawiana na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego, to na fakturze nie będzie zawartej informacji, jaka cześć energii została wykorzystana w wyniku bilansowania międzyfazowego”.

Dlaczego bilansowanie międzyfazowe jest ważne dla właścicieli mikroinstalacji? Więcej na ten temat w artykule: Bilansowanie międzyfazowe w ustawie o OZE. Czy rozwiąże problem niektórych prosumentów?

red. gramwzielone.pl