Polska chce zmiany sposobu decydowania o polityce klimatycznej UE

Polska chce zmiany sposobu decydowania o polityce klimatycznej UE
Fot. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, flickr cc

Polski rząd ma forsować na forum Unii Europejskiej dyskusję na temat zmiany mechanizmów podejmowania decyzji związanych z unijną polityką klimatyczną. Jak na razie w wielu kwestiach decyzje zapadają większością głosów państw UE, Polska chce natomiast, aby do ich przyjęcia potrzebna była jednomyślność.

Polski rząd chce w ten sposób zablokować decyzje, które mogą uderzać w polską energetykę opartą na węglu. Chodzi m.in. o zgłoszoną przez Komisję Europejską propozycję, aby z subsydiowania konwencjonalnych elektrowni w ramach tzw. rynku mocy wykluczyć możliwość dopłacania do elektrowni emitujących ponad 550 g CO2/kWh.

Jeśli taki zapis zostanie przyjęty na forum UE, polskie państwowe koncerny energetyczne stracą możliwość otrzymywania publicznych subsydiów do większości swoich elektrowni, w tym także tych, które są dopiero w trakcie budowy. Poziom 550 g CO2/kWh wyklucza bowiem z rynku mocy w praktyce całą energetykę węglową.

REKLAMA

Aby zablokować przyjęcie tej decyzji i ewentualnie kolejnych, które uderzyłyby w polskie koncerny energetyczne, nasza dyplomacja ma forsować w Brukseli zmianę podejmowania decyzji w ramach unijnej polityki klimatycznej.

REKLAMA

Zamiast większości głosów nasz rząd chce przyjęcia zasady, że decyzję będą podejmowane jednomyślnie. To dałoby Polsce możliwość permanentnego blokowania unijnej polityki klimatycznej.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, polski rząd ma w tym celu powoływać na punkt 2 art. 192 Traktatu Lizbońskiego, stanowiący, że do podjęcia decyzji „wpływających znacząco na wybór państwa członkowskiego między różnymi źródłami energii i ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię” potrzebna jest jednomyślność. 

Forsowana przez polski rząd procedura pozwoliłaby ponadto na obejście Parlamentu Europejskiego, który obecnie ma ważny głos w kwestiach związanych z unijną polityką klimatyczną i który tradycyjnie reprezentuje proklimatyczne stanowisko.

W artykule poświęconym polskim pomysłom na unijną politykę klimatyczną Reuters zauważa, że „80 proc. energii w Polsce pochodzi z wysoko emisyjnych elektrowni węglowych, a konserwatywna partia Prawo i Sprawiedliwość (…) w kampanii wyborczej deklarowała obronę przemysłu węglowego” i dodaje, że Polska ma grozić skierowaniem sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

red. gramwzielone.pl