Co nowy prezes Energi sądzi o prosumentach?

Co nowy prezes Energi sądzi o prosumentach?
Jacek Kościelniak, p.o. prezes Energi. Fot. Energa

Pełniący obowiązki prezesa Energi Jacek Kościelniak ocenił podczas Forum „Zmieniamy Polski Przemysł”, że energetyka prosumencka jest „wyzwaniem” dla grup energetycznych m.in. przez ryzyko utraty klientów. Powołał się przy tym na przykład Niemiec, gdzie jak mówił koncerny energetyczne „przespały rewolucję prosumencką”.

Cytowany przez wnp.pl p.o. prezesa Energi ocenia, że o ile „obecnie wprowadzone regulacje zapewnią stabilny wzrost rynku mikroinstalacji w kolejnych latach”, to konieczne jest  ich dopracowanie „ponieważ ich obecny kształt stawia państwowe koncerny w gorszej pozycji w stosunku do konkurencji”, powodując – jego zdaniem – dodatkowe koszty związane z obsługą prosumentów.

W wypowiedzi cytowanej przez wnp.pl ocenia, że „energetyka prosumencka jest wyzwaniem dla grup energetycznych, ponieważ konsekwencją jej rozwoju jest utrata klientów” i że „istotne jest, aby duże polskie koncerny energetyczne same zaangażowały się w rozwój mikroenergetyki”.

REKLAMA

– W Niemczech największe grupy energetyczne przespały rewolucję prosumencką nie tylko tracąc klientów, lecz przede wszystkim okazję do wygenerowania dodatkowej marży w obszarze, w którym mieli przewagę konkurencyjną. Polskie grupy muszą wyciągnąć wnioski z tych doświadczeń i aktywnie uczestniczyć w rynku mikroinstalacji już od  początkowych etapów jego rozwoju – wnp.pl cytuje wypowiedź p.o. prezesa Energi.

REKLAMA

Powołany w połowie ubiegłego miesiąca na stanowisko p.o. prezesa Energi Jacek Kościelniak wcześniej – w 2007 roku – pełnił funkcję Sekretara Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także był posłem PiS w Sejmie V kadencji. W latach 2007-2011 był wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli. Z dniem 30 grudnia 2016 roku został powołany do składu Rady Nadzorczej Energa SA. 

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd dla 2,9 mln klientów.

Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Jej sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Link do artykułu w wnp.pl.

red. gramwzielone.pl