Unijne dotacje na ciepło z OZE. Szkolenie dla wnioskodawców

Unijne dotacje na ciepło z OZE. Szkolenie dla wnioskodawców
Fot. Solid

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami oraz wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów będą tematami szkolenia z unijnego poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (ciepło) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Na spotkanie z ekspertami NFOŚiGW zaprasza w najbliższy wtorek, 14 lutego, a zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do piątku, 10 lutego, za pomocą formularza dostępnego pod tym linkiem. Szkolenie jest bezpłatne, jednodniowe i odbędzie się w godz. 10:00-15:30 w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie 1.1.1, to budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.

REKLAMA
REKLAMA

Nabór w ramach unijnego poddziałania 1.1.1 rozpoczął się pod koniec ubiegłego roku i trwa jeszcze do 1 marca 2017 r. Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcom. Budżet konkursu wynosi 210 mln zł.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć 85 proc. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych – ze wszystkich źródeł – dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może być wyższa od 15 mln euro.

red. gramwzielone.pl