PGE: EBITDA za 2016 r. gorsza od wyniku za 2015

PGE: EBITDA za 2016 r. gorsza od wyniku za 2015
Fot. PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazała wstępne skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za rok 2016.

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące środki trwałe (EBITDA) w 2016 roku ma wynieść około 7,385 mld zł (wobec 8,2 mld zł w roku 2015), w tym EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna oszacowano na 4,182 mld zł, EBITDA segmentu Dystrybucja na 2,23 mld zł, EBITDA segmentu Obrót na 0,5 mld zł, a EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna – na 373 mln złotych.

W 2015 r. wyniki operacyjne segmentu energetyki konwencjonalnej, na poziomie 4 mld zł (wzrost o 29 proc. w porównaniu z rokiem 2014), miały największy udział w zysku EBITDA Grupy. Segment dystrybucji wygenerował 2,5 mld zł (wzrost o 2 proc. względem ubiegłego roku), segment energetyki odnawialnej 390 mln zł (na porównywalnym poziomie do roku 2014), a połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej ponad 600 mln zł.

REKLAMA

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za 2016 r. ma wynieść około 2,447 mld zł.

Szacunkowa wysokość nakładów inwestycyjnych w 2016 roku miała wynieść 8,152 mld złotych.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 2016 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 53,67 TWh, z czego 30,1 TWh miała wynieść generacja za I półrocze 2016 r.

REKLAMA

Zrealizowana przez PGE średnia cena hurtowa energii elektrycznej miała sięgnąć 168 zł za MWh – wobec 166 zł/MWh za I półrocze 2016 r.

PGE zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za rok 2016 nastąpi 7 marca 2017 r.

PGE to największy w kraju producent energii odnawialnej, co jest zasługą zbudowanego w ostatnich latach parku wiatrowego. Po uruchomieniu ogromnej farmy wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW, co nastąpiło pod koniec ubiegłego roku, łączna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej grupy PGE wzrosła do 441 MW, a po sfinalizowaniu kolejnych projektów – Resko II o mocy 76 MW i Kisielice II o mocy 12 MW – na koniec 2015 roku wyniosła 529 MW. Oprócz tych instalacji w skład aktywów OZE w PGE wchodzą też elektrownie wodne i szczytowo-pompowe, a także farma fotowoltaiczna o mocy 600 kW, która działa na górze Żar w Beskidzie Żywieckim.

Największy polski koncern energetyczny podając informację na temat wyników finansowych za I połowę 2016 r., poinformował o dokonaniu w tym okresie odpisów aktualizujących wartość aktywów OZE w wysokości aż 783 mln zł. PGE tłumaczyło przeprowadzony odpis aktualizacyjny „zmianami w otoczeniu regulacyjnym”.

W 2015 r. z powodu odpisu wartości aktywów, na poziomie wyniku netto spółka odnotowała – po raz pierwszy w historii – stratę w wysokości 3 mld zł. Po korekcie kwota zysku, będąca podstawą do wypłaty dywidendy, wynosi 4,3 mld zł.

red. gramwzielone.pl