Jak Tauron rozliczy prosumentów w taryfie G12?

Jak Tauron rozliczy prosumentów w taryfie G12?
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Tauron Sprzedaż zastosuje wobec swoich klientów mających taryfę G12 i będących prosumentami, którzy w strefie dziennej wygenerowali nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci nad energią pobraną, rozliczenie proporcjonalne, uwzględniając również strefę nocną. Inni sprzedawcy energii wdrażają alternatywne sposoby rozliczeń ze swoimi klientami, którzy są jednocześnie prosumentami i korzystają z taryfy dwustrefowej.

Czy wobec prosumentów „dwustrefowych” korzystających z taryfy G12 spółka Tauron Sprzedaż uwzględni opust do pomniejszenia kosztów zmiennych rachunku za energię wygenerowany wyłącznie w tej samej strefie czasowej – w przypadku klientów posiadających mikroinstalacje fotowoltaiczne – wyłącznie w strefie dziennej? Czy będzie tu stosowane inne rozwiązanie, np. poprzez rozłożenie powstałego opustu wypracowanego w dzień na zużycie wygenerowane w porze dziennej jak i nocnej?

Jak wynika z informacji dotychczas zebranych przez Gramwzielone.pl od czołowych sprzedawców energii, po wejściu w życie ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, która z dniem 1 lipca 2016 r., wprowadziła rozliczenia prosumentów w ramach tzw. opustów, nie przyjęli oni jednakowego mechanizmu rozliczeń w przypadku prosumentów korzystających z taryfy G12.

REKLAMA

Klienci spółki Energa będący prosumentami i korzystający z taryfy dwustrefowej mogą liczyć na rozwiązanie oznaczające przeniesienie na taryfę nocną nadwyżki opustu wypracowanego na energii wprowadzonej do sieci w czasie obowiązywania taryfy dziennej.

W ten sposób opust pozostający po rozliczeniu w strefie dziennej w pierwszej kolejności pomniejszy ten sam rachunek za energię pobraną do sieci w strefie nocnej.

Natomiast klienci spółki innogy Polska, którzy są prosumentami i którzy za dany okres rozliczeniowy nadal mają nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci, po zbilansowaniu z energią pobraną w części dziennej taryfy G12, mogą liczyć na przeniesienie pozostałej nadwyżki nie na strefę nocną na tym samym rachunku, ale na tą samą strefę (dzienną) w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Jak prosumentów dwustrefowych, którzy po zbilansowaniu stref dziennych w taryfie G12 nadal mają nadwyżkę opustu, rozliczy Tauron Sprzedaż?

Elżbieta Bukowiec, rzecznik prasowy tej spółki, informuje w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl, że w takiej sytuacji najpierw wyznaczany jest całościowy bilans energii w danym okresie rozliczeniowym bez podziału na strefy, a następnie uwzględniany jest współczynnik opustu – 0,8 lub 0,7 – w zależności od wielkości mocy zainstalowanej w mikroinstalacji.

W przypadku, gdy bilans wskazuje, że ilość energii pobranej jest większa od ilości energii wprowadzonej do sieci – powiększonej o energię dostępną w „magazynie” – ilość energii wynikająca z bilansu dzielona jest na strefy.

REKLAMA

Podziału na strefy Tauron Sprzedaż ma dokonywać „według klucza, który odpowiada proporcjom rzeczywistego zużycia energii przez danego klienta w konkretnych strefach, w danym okresie”.

Dla przykładu, jeżeli klient pobrał w danym okresie rozliczeniowym 40 proc. energii w strefie dziennej i 60 proc. energii w strefie nocnej, to do rozliczeń przyjmuje się identyczne proporcje, czyli na strefę dzienną przypada 40 proc., a na strefę nocną 60 proc.

W przypadku gdy bilans wskazuje, że ilość energii pobranej z sieci jest mniejsza od ilości energii wprowadzonej, na fakturze w pozycji „ilość energii do uregulowania” przez prosumenta wpisane jest 0, a różnica wynikająca z bilansu z uwzględnieniem współczynnika przekazywana jest do „magazynu” w celu wykorzystania w kolejnych rozliczeniach przez 365 dni – informuje Elżbieta Bukowiec.

Tauron Sprzedaż zapewnia jednocześnie, że wszyscy kontrahenci, którzy posiadają status prosumenta zgodnie z ustawą OZE, otrzymali aneks do umowy kompleksowej umożliwiający rozliczenie wprowadzonej energii od 1 lipca 2016 r. na zasadach określonych w ustawie OZE, a wszyscy klienci, którzy ten aneks podpisali i dopełnili wszelkich formalności związanych z uzyskaniem tego statusu, rozliczeni zostali po raz pierwszy na dzień 31 grudnia 2016 r. za drugie półrocze ubiegłego roku na zasadach zgodnych z artykułem 4  ustawy OZE.

W odpowiedzi na pytanie o stosowanie tzw. bilansowania międzyfazowego w rozliczeniach z prosumentami Tauron Sprzedaż zapewnia, że „rozlicza klientów na podstawie danych otrzymywanych od operatora systemu dystrybucyjnego – Tauron Dystrybucja, co oznacza, że realizuje wszelkie obowiązki nałożone na spółkę, w tym wskazane w art. 4 ust.3 ustawy OZE”.

Wcześniej, w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl, spółka Tauron Dystrybucja, która odpowiada za montaż liczników u prosumentów, zapewniła, że liczniki zamontowane u jej klientów będących prosumentami umożliwiają stosowanie rozliczeń z uwzględnieniem bilansowania międzyfazowego.

W ostatnim kwartale 2016 r. w sieci zarządzanej przez spółkę Tauron Dystrybucja pojawiło się ponad 800 nowych prosumentów.

Na koniec 2016 roku w sieci tego operatora sieci dystrybucyjnej funkcjonowało około 4,94 tys. mikroinstalacji o łącznej zainstalowanej mocy około 30 MW, czyli niemal 1/3 całkowitego potencjału mikroinstalacji przyłączonych do sieci największych OSD. Jak zapewnia Tauron, 3,64 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 24,2 MW przyłączono do jego sieci wyłącznie w 2016 r.

Ponad 98 proc. mikroinstalacji, które dotąd do swoich sieci przyłączyła spółka Tauron Dystrybucja, to instalacje fotowoltaiczne. 

red. gramwzielone.pl