Polska najdalej z państw Europy Środkowo-Wschodniej od celu OZE na rok 2020

Polska najdalej z państw Europy Środkowo-Wschodniej od celu OZE na rok 2020
Fot. motiqua, flickr cc

Eurostat podał, że w 2015 r. udział źródeł odnawialnych w konsumpcji energii w Unii Europejskiej wzrósł prawie do 17 proc. wobec celu na rok 2020 wynoszącego na poziomie unijnym 20 proc. Wiele państw UE już osiągnęło swoje krajowe cele, które powinny zrealizować do końca obecnej dekady.

Unijna agencja statystyczna Eurostat podała, że udział OZE w konsumpcji energii na terenie UE w 2015 r. wyniósł 16,7 proc., niemal podwajając się od roku 2004, kiedy wyniósł 8,5 proc.

Cel, który wyznaczyli unijni przywódcy na rok 2020, to osiągnięcie 20-procentowego udziału zielonej energii w konsumpcji energii w UE, przy czym dla każdego z krajów Wspólnoty wyznaczono indywidualny cel OZE.

REKLAMA

Jak podaje Eurostat, 11 krajów UE już w 2015 r. osiągnęło cel OZE, który powinny zrealizować w roku 2020. Chodzi o Szwecję, dla której cel na 2020 wyznaczono na 49 proc., a która już w 2015 r. osiągnęła poziom 53,9 proc., a także o Finlandię (38 proc./39,3 proc.), Danię (30 proc./30,8 proc.), Chorwację (20 proc./29 proc.), Estonię (25 proc./28,6 proc.), Litwę (23 proc./25,8 proc.), Rumunię (24 proc./24,8 proc.), Bułgarię (16 proc./18,2 proc.), Włochy (17 proc./17,5 proc.), Czechy (13 proc./15,1 proc.) oraz Węgry (13 proc./14,5 proc.).

REKLAMA

Najdalej od osiągnięcia krajowych celów OZE na rok 2020 pozostawały w 2015 r. Holandia (cel 14 proc. wobec osiągniętego poziomu 5,8 proc.), Francja (23 proc./15,2 proc.), Irlandia (16 proc./9,2 proc.), Wielka Brytania (15 proc./8,2 proc.) oraz Luksemburg (11 proc./5 proc.).

Polska osiągnęła w 2015 r. udział OZE w krajowej konsumpcji energii na poziomie 11,8 proc., zwiększając go z 11,5 proc. w roku 2014 oraz 11,4 proc. w roku 2013. Cel wyznaczony dla naszego kraju na rok 2020 to tymczasem 15 proc. 


Udział OZE w krajowym zużyciu energii brutto vs. krajowe cele OZE na 2020 r. w poszczególnych krajach UE-28 oraz Islandii, Norwegii, Albanii, Czarnogórze, Macedonii i Turcji. Źródło: Eurostat.

red. gramwzielone.pl