Zachodniopomorskie powiaty stworzą wspólną strategię rozwoju OZE

Zachodniopomorskie powiaty stworzą wspólną strategię rozwoju OZE
Farma fotowoltaiczna w Ustroniu Morskim / materiał inwestora

Wczoraj kilka powiatów z woj. zachodniopomorskiego podpisało list intencyjny na temat rozwijania lokalnej generacji ze źródeł odnawialnych. W komunikacie podkreśla się cechującą je niską gęstość zaluldnienia, dla której rozwiązaniem może być energetyka rozproszona. 

Współpraca zachodniopomorskich powiatów to efekt unijnego projektu Bałtyckie Obszary Energii – Perspektywa Planistyczna, w który zaangażowane jest m.in. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Do wspólnej inicjatywy zachodniopomorskich samorządów przystąpiły powiaty drawski, łobeski i świdwiński. Jak zwraca uwagę Urząd Marszałkowski w Szczecinie, to obszary, które zamieszkuje ponad 140 tys. mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosi zalewie 36 osób na kilometr kwadratowy. Średnia dla Polski to 124 osób na km2. Taka sytuacja tworzy szansę dla energetyki rozproszonej, bazującej na odnawialnych źródłach energii.

REKLAMA

Dla obszaru tych trzech powiatów, czyli tzw. Centralnej Strefy Funkcjonalnej, zostanie opracowany tzw. koszyk energetyczny, czyli „szereg strategicznych dokumentów pozwalających na zrównoważone wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych”.

REKLAMA

Jak zapewnia Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego, nowe rozwiązania oraz narzędzia planowania przestrzennego mogą ułatwić i przyspieszyć przejście do gospodarki niskoemisyjnej, czyli optymalnego wykorzystania obecnych i powstawania nowych mocy OZE. – Te narzędzia są również przydatne do rozwiązywania pojawiających się konfliktów krajobrazowych czy prawnych, które bardzo często blokują rozwój energetyki odnawialnej. Takie założenia postawili przed sobą partnerzy projektu Bałtyckie Obszary Energii. Współpraca obejmuje również realizowanie działań pilotażowych, czyli m.in. stworzenie wspomnianego już koszyka energetycznego – czytamy w komunikacie.

W projekcie Bałtyckiego Obszaru Energii – Perspektywa Planistyczna biorą udział m.in. takie regiony jak Skania, Pomorze Zachodnie, Tartu, czy Meklemburgia–Pomorze Przednie. Całkowita wartość projektu to prawie 2,7 mln euro. Wkład województwa zachodniopomorskiego to 229 tys. euro, z czego 85 proc. stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

– Nowoczesne rozwiązania planistyczne są na Pomorzu Zachodnim koniecznością. Stosunkowa niska gęstość zaludnienia zmusza nasze samorządy do poszukiwania możliwości ograniczenia m.in. kosztów związanych z wytwarzaniem i przesyłem energii elektrycznej. Nie brakuje u nas wiatru i słońca, dlatego umiejętnie rozwijany sektor OZE może przyczynić się nawet do zbudowania niezależności energetycznej gminy – zapewnia wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

red. gramwzielone.pl