O rozwoju OZE w Polsce decydują mikroinstalacje. Przyłączenia większych OZE symboliczne

O rozwoju OZE w Polsce decydują mikroinstalacje. Przyłączenia większych OZE symboliczne
Fot. Nowak Chłodnictwo Klimatyzacja

Dane o przyłączeniach odnawialnych źródeł energii w I kwartale br., które od największych operatorów systemów elektroenergetycznych zebrał portal Gramwzielone.pl, pokazują, że łączna moc przyłączonych w tym czasie najmniejszych, z reguły domowych instalacji OZE jest razem znacznie wyższa niż łączna moc wszystkich nowych, większych instalacji. Zastój inwestycyjny na polskim rynku energii odnawialnej trwa nadal, a zmiana tego stanu może nastąpić dopiero na skutek uruchamiania inwestycji realizowanych w systemie aukcyjnym.

W pierwszym kwartale 2017 r. do sieci pięciu największych operatorów systemu dystrybucyjnego, którzy swoim zasięgiem obejmują niemal cały kraj, przyłączono mikroinstalacje OZE o łącznej mocy około 14,8 MW, na co złożyło się niewiele ponad 2 tys. przyłączeń.

Wynik przyłączeń mikroinstalacji odnotowany w I kwartale 2017 r. jest gorszy niż we wcześniejszych kwartałach, jednak łączna moc nowych mikroinstalacji uruchomionych w pierwszych trzech miesiącach br. jest niemal dwukrotnie wyższa niż pozostałych, większych elektrowni OZE, których przyłączono w I kwartale w sumie tylko około 7,9 MW.

REKLAMA

Moc większych OZE nie zwiększyła się również w sieci operatora systemu przesyłowego. I kwartał br. był kolejnym, w którym Polskie Sieci Elektroenergetyczne nie przyłączyły do sieci żadnej instalacji OZE. Ostatnia była przyłączona na początku ubiegłego roku farma wiatrowa Banie o mocy 56 MW.  

Łączna moc mikroinstalacji podłączonych do sieci największych OSD na koniec I kwartału 2017 r. wyniosła ok. 106,2 MW, a ich liczba sięgnęła ok. 16,88 tys.  

REKLAMA

Inaczej od statystyk uzyskanych przez portal Gramwzielone.pl od największych operatorów sieci przedstawiają się dane Urzędu Regulacji Energetyki.

Według danych URE potencjał OZE w Polsce w I kwartale 2017 r. wzrósł o niecałe 26 MW. Łączna moc wszystkich instalacji OZE ujętych w zestawieniu URE wzrosła na koniec I kwartału br. do 8440,459 MW.

Na wzrost mocy OZE w Polsce w I kwartale miały złożyć się – tak wynika z danych Urzędu – przyłączenia 16,9 MW w energetyce biomasowej, wiatrowej o 5,82 MW, biogazowej o 1,29 MW oraz fotowoltaicznej o niecały 1 MW. W I kwartale zmalał łączny potencjał elektrowni wodnych – z 993,995 MW do 993,992 MW na koniec marca br.

W swoim zestawieniu URE uwzględnia tylko instalacje, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji lub posiadają wpis do prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego rejestru biogazowni rolniczych. W podawanych liczbach URE uwzględnia również mikroinstalacje, ale tylko te, których właściciele wnioskują o wydanie świadectw pochodzenia – czyli nie uwzględnia się przeważającej większości mikroinstalacji realizowanych na podstawie zgłoszenia.

Dane na temat przyłączeń OZE zostały zebrane przez Gramwzielone.pl bezpośrednio od pięciu największych operatorów sieci dystrybucyjnych – PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Energa Operator, Enea Operator oraz innogy Stoen Operator, a także od jedynego operatora systemu przesyłowego – PSE.

red. gramwzielone.pl