Tauron zainwestuje w DSR. Szuka wykonawcy

Tauron zainwestuje w DSR. Szuka wykonawcy
Fot. Tauron

Tauron ogłosił przetarg na usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sterowania bilansem energetycznym. Wypracowane rozwiązania mają służyć optymalnemu wykorzystaniu mocy dostępnych w krajowym systemie energetycznym, stąd nazwa projektu PROmoc. Jednocześnie spółka zaprasza do udziału w przetargu.

Zadaniem projektu PROmoc jest wygenerowanie korzyści z efektywnego zarządzania mocą dla trzech uczestników rynku – klienta, firmy energetycznej kontraktującej energię elektryczną oraz podmiotu zarządzającego bezpieczeństwem krajowego systemu energetycznego.

 Klient jest już nie tylko odbiorcą, ale stał się prosumentem m.in. wytwarzając energię w źródłach lokalnych. Aktywność klienta na rynku energetycznym może zostać wykorzystana również do odpowiedniego zarządzania zużyciem energii, czyli przenoszenia energochłonnych procesów produkcyjnych na godziny najmniejszego obciążenia systemu energetycznego. Takie rozwiązanie jest dla klienta korzystne finansowo, gdyż ceny w dolinach obciążenia systemu energetycznego są znacznie niższe. Korzystać może na tym również firma kontraktująca dla klienta energię elektryczną, która zyskiem wynikającym z dobowych różnic cen może dzielić się z klientem. Zyskuje tu również podmiot zarządzający krajowym systemem energetycznym, bo obniża się ryzyko wystąpienia niedoborów mocy i wzrasta bezpieczeństwo dostaw – komentuje Tauron.

REKLAMA

Spółka zaznacza, że jednostkowy pobór mocy w przypadku gospodarstw domowych jest zdecydowanie niższy, ale efekt skali – np. w przypadku ponad 4,8 mln klientów indywidualnych, których ma Tauron – może również przynieść korzyści wszystkim uczestnikom rynku energii elektrycznej.

REKLAMA

Przedmiot zamówienia w przetargu ogłoszonym przez Tauron obejmuje świadczenie usług analitycznych i badawczych, a także sporządzenie stosownej dokumentacji m.in. na temat dostępnych technologii i urządzeń z obszaru sterowania popytem, rozpoznania rynku w zakresie oferowanych rozwiązań IT, analizę możliwości pozyskiwania danych i sposobów komunikacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu, a także zbadanie preferencji klientów i motywacji, które skłonią ich do aktywnego współdziałania na rynku energii.

Jak zaznacza Tauron, w przetargu mogą wziąć udział uczelnie, instytuty badawcze, firmy i osoby fizyczne. Oferty można składać do 18 sierpnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia na projekt PROmoc dostępne są na stronie www.swoz.tauron.pl

red. gramwzielone.pl