Kolejny klaster energii na Podlasiu

Kolejny klaster energii na Podlasiu
Biogazownia rolnicza w Michałowie. Fot. Wrota Podlasia

Wczoraj przedsatwiciele trzech podlaskich gmin podpisali list intencyjny dotyczący współpracy samorządów w dziedzinie energetyki odnawialnej w ramach klastra energii.

Kolejny klaster w województwie podlaskim utworzą, współpracujące w tym zakresie z powiatem białostockim, gminy Michałowo, Gródek i Zabłudów, które mogą skorzystać z energii produkowanej z już istniejących instalacji OZE. 

Na terenie Michałowa funkcjonuje już zrealizowana ze środków unijnych w ramach RPO dla Podlasia biogazownia rolnicza o mocy elektrycznej 0,6 MW, która należy do spółki Zielona Energia Michałowo. Instalacja została oddana do użytku w 2015 r., a jej koszt wyniósł 10,1 mln zł. 

REKLAMA
REKLAMA

Na terenie gminy Michałowo działa też zrealizowana przez tą samą spółkę farma fotowoltaiczna o mocy 660 kW.

Kolejne inwestycje w ramach klastra mogą być realizowane przy wsparciu unijnych funduszy. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przewidziano na działania związane z energetyką, w tym OZE, w sumie 760 mln zł.

Doświadczenia z regionu pokazują, że tylko przy silnej reprezentacji, gdy kilka gmin współpracuje razem jest szansa na lepsze pomysły, na lepsze rozwiązania, by jak najwięcej działań z OZE trafiało do mieszkańców. Na poziomie powiatu nie mamy takich podmiotów, które odpowiadałyby za rozwój energetyczny. Łączymy siły gmin, a powiat wydaje się dobrym patronem tego przedsięwzięcia. Chcielibyśmy, by w całym województwie takim patronem nad rozwojem energetycznym stały się powiaty – zapewniał podczas uroczystości podpisania porozumienia o utworzeniu klastra wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno. 

red. gramwzielone.pl