15 tys. zł czeka na innowacyjne pomysły w energetyce

15 tys. zł czeka na innowacyjne pomysły w energetyce
Foto. Siemens press

W ramach konkursu „Moc dla Rozwoju” startupy i małe przedsiębiorstwa oraz organizacje studenckie pracujące nad innowacyjnymi projektami z branży energetycznej mogą otrzymać nagrodę finansową w wysokości 15 tys. zł. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 lutego 2018 roku. Konkurs organizuje Energia dla firm.

Inicjatywa, której autorem jest spółka Energia dla firm, skierowana jest do młodych firm i organizacji studenckich, które w oparciu o nowe technologie tworzą innowacyjne produkty i usługi dla rynku energii elektrycznej. W konkursie mogą być zgłaszane nowatorskie rozwiązania z zakresu obsługi klienta, zarządzania i zwiększania efektywności przesyłu energii, energetyki rozproszonej czy smart home. Pod ostatnim zagadnieniem kryją się rozwiązania informatyczne i urządzenia umożliwiające optymalizację zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

Pracujemy nad projektami rozwojowymi na własną rękę, jednak dostrzegamy również potencjał tkwiący we współpracy ze środowiskiem akademickim oraz startupami. Wierzymy, że inicjatywy takie jak „Moc dla Rozwoju” pozwolą nam zidentyfikować nowe płaszczyzny rozwoju i nowych partnerów – komentuje Wojciech Pomykała, prezes firmy.

REKLAMA
REKLAMA

W konkursie „Moc dla Rozwoju” mogą brać udział startupy i małe firmy zatrudniające mniej niż 50 osób oraz organizacje studenckie, w tym koła naukowe i stowarzyszenia. Projekty zgłoszone w ramach inicjatywy będą oceniane m.in. pod kątem innowacyjności, potencjału biznesowego oraz znaczenia dla zrównoważonego rozwoju.

Nagrodą w konkursie jest 15 tys. złotych dla każdej z grup oraz szansa na wsparcie w rozwoju i komercjalizacji pomysłu. Zgłoszenia są przyjmowane są pośrednictwem strony www.mocdlarozwoju.pl do 4 lutego 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec br.

Energia dla firm jest jednym z największych niezależnych sprzedawców energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w Polsce. Spółka była jedną z pierwszych, które rozpoczęły działalność w 2010 r. na liberalizowanym polskim rynku energii elektrycznej. Od 2010 r. Energia dla firm jest członkiem Towarowej Giełdy Energii. Obecnie spółka obsługuje ponad 26 tys. klientów, sprzedając im rocznie blisko 4,2 TWh energii elektrycznej i ponad 1,2 TWh paliwa gazowego. 

red. gramwzielone.pl