Litwini postawią biogazownie na Białorusi. W Polsce stawiają na PV

Litwini postawią biogazownie na Białorusi. W Polsce stawiają na PV
Ruslan Sklepovič, Modus Energy.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przyzna preferencyjne kredyty na budowę kilku biogazowni rolniczych, które powstaną na Białorusi. Zrealizuje je firma Modus Energy, która działa również w Polsce, przygotowując w naszym kraju projekty elektrowni fotowoltaicznych.

Pożyczkami na 15 mln dolarów EBOiR wesprze firmę Modus Energy, która chce zbudować na Białorusi cztery biogazownie rolnicze. Kredyty pokryją około 60 proc. kosztów inwestycji, resztę dołoży litewska firma.

Białoruś nie pozostaje w tyle za resztą Europy jeśli chodzi o rozwój sektora odnawialnych źródeł energii, próbując efektywnie zmienić strukturę wytwarzania. Wielkość rynku, skupienie się na rozwoju tego sektora, a także aukcje umożliwiające efektywne inwestowanie, czynią rynek białoruski atrakcyjnym dla firm biogazowych. Nasze inwestycje w biogazownie poprzedziło kilka wygranych aukcji – komentuje Ruslan Sklepovič z Modus Group.

REKLAMA

Modus planuje budowę dwóch biogazowni rolniczych w Brześciu i dwóch w pobliżu Grodna. Ich łączna moc wyniesie 5 MWe. Po uruchomieniu te instalacje mają produkować około 32 GWh energii elektrycznej rocznie i taką samą ilość energii cieplnej, przyczyniając się do ograniczenia emisji CO2 o 15,3 tys. ton rocznie.

REKLAMA

Białoruskie biogazownie Modus postawi w pobliżu farm, na których jest prowadzona hodowla bydła.

Podobne instalacje spółka Modus Energy zrealizowała na Litwie. Ich łączna moc, razem ze zrealizowanymi również przez tą firmę elektrowniami fotowoltaicznymi, wynosi około 19 MW.

Litwini sygnalizują zainteresowanie inwestycjami na rynkach odnawialnych źródeł energii – głównie w sektorze biogazowym i fotowoltaicznym – także w Polsce i Hiszpanii.

W naszym kraju Modus Energy ma realizować projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 50 MW. 

red. gramwzielone.pl