PSE zaczyna konsultacje nowej strategii

PSE zaczyna konsultacje nowej strategii
Fot. Red Junasun, flickr cc

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przeprowadzą konsultacje projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027 (PRSP 2018-2027).

Publikując informację o konsultacjach nowego planu rozwoju, PSE podkreśla, że strategicznym celem spółki jest budowa sieci szkieletowej opartej na napięciu 400 kV, która będzie zdolna do adaptacji planowanych scenariuszy rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym w szczególności rozwoju sektora wytwórczego. Wartość zaplanowanych w perspektywie dziesięcioletniej inwestycji szacowana jest na blisko 13 mld zł.

Zgodnie z zapisami art. 16 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne krajowy operator systemu przesyłowego sporządza plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na okres 10 lat. Plan ten ma podlegać aktualizacji co 3 lata.

REKLAMA

Dotychczas obowiązujący plan na lata 2016-2025 został uzgodniony z  Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie lat 2016-2018. Z uwagi na wymagany termin wynikający z  ustawy Prawo energetyczne oraz na istotne zmiany, jakie zaistniały w okresie minionych dwóch lat, teraz PSE opracowało projekt kolejnego planu na lata 2018-2027.

REKLAMA

Średnioroczny przyrost zapotrzebowania na moc i energię elektryczną przyjęty w PRSP 2018-2027 jest niższy niż prognozowany w PRSP 2016-2025. Niemniej należy zwrócić uwagę, że w ostatnich latach obserwowany jest trend większego wzrostu zapotrzebowania na moc dla okresów letnich niż dla okresów zimowych, co ma istotne znaczenie przy określeniu potrzeb rozbudowy krajowej sieci przesyłowej. Na potrzeby projektu PRSP na lata 2018-2027 wykonane zostały techniczno-ekonomiczne analizy rynkowe oraz techniczne analizy rozpływowe. Wynikiem analiz jest zestaw rekomendowanych do realizacji  inwestycji sieciowych w horyzoncie do 2027 roku – komentuje Włodzimierz Mucha, dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu w PSE SA. 

Termin na składanie uwag został wyznaczony do dnia 13 lutego 2018 r.

Projekt PRSP 2018-2027 jest dostępny pod tym linkiem. 

red. gramwzielone.pl