AGH uruchomi nowy kierunek studiów nt. OZE

AGH uruchomi nowy kierunek studiów nt. OZE
Fot. AGH

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią na Wydziale Energetyki i Paliw to nowy kierunek studiów, który uruchamia Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Dotychczasową ofertę edukacyjną AGH w Krakowie poszerza o nowy kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią. Absolwenci kierunku mają zdobyć szeroką wiedzę z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska  i zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz racjonalnego korzystania  z zasobów naturalnych i wykorzystania surowców energetycznych.

Studia mają też dostarczyć wiedzy na temat tego, jak prawidłowo projektować i dobierać technologie energetyczne w oparciu o ich oddziaływanie na środowisko naturalne. AGH zapewnia, że w kształceniu zostanie położony nacisk na praktyczny wymiar studiów. Studenci kierunku będą mieli możliwość odbywać praktyki w firmach z sektora OZE. Dydaktyka będzie natomiast koncentrować się na udziale studentów w pracach badawczych.  

REKLAMA

Kandydaci na studia stacjonarne magisterskie mają czas do 1 lutego na rejestrację w systemie. Po tym czasie odbędą się egzaminy wstępne oraz kwalifikacja na studia. Kandydaci na studia niestacjonarne mogą dokonywać rejestracji w systemie rekrutacyjnym do 9 lutego.

REKLAMA

Magisterskie studia drugiego stopnia trwają cztery lub trzy semestry, w zależności od prowadzonych studiów i końcowego tytułu zawodowego – magistra lub magistra inżyniera.

W rekrutacji na studia drugiego stopnia kandydaci mogę wybierać jeden kierunek studiów – dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Następnie wydziały organizują egzaminy wstępne, których zakres tematyczny pokrywa się z zakresem egzaminów kierunkowych na danym kierunku studiów.

Kandydaci kontynuujący studia drugiego stopnia na tym samym kierunku mają możliwość uznania wyników egzaminu kierunkowego jako egzaminu wstępnego na kolejne studia.

red. gramwzielone.pl