Kolejne dotacje na OZE w województwie śląskim

Kolejne dotacje na OZE w województwie śląskim
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa wybrał kolejne projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Tym razem chodzi o inwestycje w OZE, które dzięki unijnemu dofinansowaniu zostaną zrealizowane w północnym regionie województwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje, że w subregionie północnym dotację otrzyma 5 inwestycji dotyczących budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Unijne dotacje wyniosą w sumie 12,1 mln zł.

Dofinansowanie w wysokości 4,3 mln zł obejmie warty 5,5 mln zł projekt montażu instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych w Myszkowie, a także montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych w gminie Myszków – dofinansowanie dla tego projektu sięgnie 3,1 mln zł, a jego wartość wynosi 4 mln zł.

REKLAMA

Dotacja rzędu 1,1 mln zł zasili także warty 1,36 mln zł projekt „Słoneczna Dąbrowa Zielona” oraz budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w tej samej gminie – w tym przypadku dofinansowanie wyniesie 0,7 mln zł, a wartość inwestycji oszacowano na 0,96 mln zł.

Piąty z dofinansowanych projektów dotyczy wykorzystania OZE na terenie Częstochowy, dla której przyznano wsparcie w wysokości 2,9 mln zł przy wartości projektu 4,2 mln zł. Więcej o zasadach dotacji na prosumenckie instalacje OZE w Częstochowie w artykule: Częstochowa dofinansuje inwestycje w OZE.

Na liście rezerwowej konkursu ze śląskiego RPO dedykowanego inwestycjom w OZE na obszarze subregionu północnego jest 14 projektów, które w razie pojawienia się wolnych środków będą mogły zostać wybrane do dofinansowania.

Na tej liście czekają wnioski gmin Panki, Przystajń, Lelów, Rędziny, Koniecpol, Poraj, Starcza, Mstów, Opatów, Janów, Kłomice, a także powiatów kłobuckiego i myszkowskiego oraz wniosek fundacji Ad Infinitum zakładający montaż wycenionej na 141,4 tys. zł instalacji fotowoltaicznej w gminie Żarki.

REKLAMA

W analogicznym naborze dla subregionu zachodniego w ramach śląskiego RPO unijne dotacje przyznano dla projektów zakładających wykorzystanie OZE m.in. w Rybniku, Jastrzębiu Zdroju, Gorzycach, Wodzisławiu Śląskim i gminie Lyski.

W subregionie południowym w ramach RPO woj. śląskiego dotacje na OZE otrzymają m.in. gminy Jasienica, Jawor, Lipowa, Jeleśnia, ZZOZ w Cieszynie, spółdzielnia mieszkaniowa „Nadzieja” z Bielska-Białej, a także ponownie fundacja Ad Infinitum, która zrealizuje instalację fotowoltaiczną również w Bielsku Białej.   

Z kolei w subregionie centralnym unijne dotacje ze śląskiego RPO wesprą instalację OZE m.in. w gminach Mierzęcice, Wyry, Herby, Zbrosławice, Pyskowice, Pawłowice, Psary, Pawonków, Świerklaniec, Wielowieś, w Siemianowicach Śląskich, Knurowie, Dąbrowie Górniczej, Rudzie Śląskiej, powiecie pszczyńskim, Gliwicach, Goczałkowicach Zdroju, Chorzowie, Tarnowskich Górach, a także w Katowicach, gdzie OZE powstaną na dachach budynków Osiedla Konstantego Michalskiego.

Obecnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie OZE prowadzony jest jeszcze jeden nabór wniosków w konkursie z podziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii.

Budżet tego konkursu sięga 75,9 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych może wynieść nawet 95 proc. Planowany termin rozstrzygnięcia tego konkursu to wrzesień br.

Łączna kwota dofinansowania na OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego może wynieść prawie 150 mln zł.

red. gramwzielone.pl