PGE: duży wzrost zainteresowania taryfami OZE

PGE: duży wzrost zainteresowania taryfami OZE
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Klienci PGE Obrót coraz częściej wybierają taryfę, w ramach której otrzymują gwarancję zakupu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Oferta o nazwie „Naturalnie, że energia” jest skierowana do przedsiębiorstw, które notują relatywnie wysokie zużycie energii.

Jak podaje spółka, wzrost zainteresowania ofertą „Naturalnie, że energia” w 2017 r. wyniósł 1100 proc. w stosunku do roku 2016, a wstępne zainteresowanie tą ofertą na 2018 r. pozwala prognozować kolejny, niemal 350-procentowy wzrost w stosunku do 2017 r.

Oferta „Naturalnie, że energia” jest w stałej sprzedaży PGE Obrót od dwóch lat. W 2016 r. klienci korzystający z tej taryfy zakontraktowali 18 GWh energii elektrycznej, a w 2017 r. było to już 200 GWh. Na 2018 rok zarezerwowany został już wolumen blisko 700 GWh energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

REKLAMA

Oferta „Naturalnie, że energia”  jest dostępna dla klientów zużywających rocznie minimum 1 GWh energii elektrycznej, dla których istotna jest gwarancja, że energia elektryczna kupowana na potrzeby ich działalności pochodzi ze źródeł odnawialnych. Klient może skorzystać z niej w zakresie 50-100 proc. całościowego wolumenu, co oznacza, że udział energii ze źródeł odnawialnych będzie wynosił od 50 do 100 proc. zakupionej energii elektrycznej w danym roku.

W celu potwierdzenia ekologicznego pochodzenia kupowanej energii, klient otrzymuje od PGE Obrót dwa dokumenty. Jest to wydawany przez PGE dyplom potwierdzający korzystanie z produktu „Naturalnie, że energia” i wskazujący, jaki procent energii zakupionej w danym roku pochodzi z odnawialnych źródeł.

REKLAMA

Drugi dokument to gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wydana przez Prezesa URE i przekazywana w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia prowadzonym na Towarowej Giełdzie Energii przez spółkę PGE Obrót na rzecz klienta końcowego.

Obecnie PGE Obrót wdraża do swojej oferty – podobnie jak inne spółki obrotu państwowych koncernów energetycznych – nową taryfę, która ma zachęcić gospodarstwa domowe do ogrzewania energią elektryczną w porze nocnej. To rozwiązanie to konsekwencja przyjętego niedawno rozporządzenia Ministerstwa Energii i ma przyczynić się do ograniczania tzw. niskiej emisji.

31 stycznia spółka PGE Obrót wystartowała z dwiema ofertami specjalnymi skierowanymi do klientów decydujących się na instalację ogrzewania elektrycznego oraz korzystanie z samochodów elektrycznych, którzy zwiększą zużycie energii w godzinach nocnych, czyli od 22 do 6. Dla zwiększonego zużycia energii w godzinach nocnych zostanie zastosowany upust cenowy w wysokości 50 proc. stawki za energię elektryczną taryfy podstawowej G11.

PGE Obrót zapewnia, że w przypadku połączenia preferencyjnych stawek w ofercie produktowej z opłatami za usługi dystrybucyjne, w godzinach nocnych klient PGE skorzysta z ceny niższej o ponad 65 proc. niż w ciągu dnia. – Oszczędności te wynikają przede wszystkim ze specyfiki zużycia – godziny nocne – a także ze stosowania właściwej technologii grzewczej – zapewnia spółka.

red. gramwzielone.pl