Dofinansowanie w programie Sokół. Niedługo kolejny nabór

Dofinansowanie w programie Sokół. Niedługo kolejny nabór
Gramwzielone.pl (C)

W tym miesiącu NFOŚiGW rozpocznie kolejny nabór wniosków w programie Sokół, z którego można pozyskać dofinansowanie na implementację innowacyjnych technologii środowiskowych  m.in. związanych z niskoemisyjną energetyką.

Beneficjentami programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o nazwie „ Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcia, które uzyskają dofinansowanie z programu Sokół, muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się w jeden z obszarów tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) – m.in w obszarze zrównoważonej energetyki – KIS nr 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

REKLAMA

W rozpoczynającym się wkrótce naborze wniosków w programie Sokół NFOŚiGW zwiększył limit kwot finansowania zwrotnego w fazie B+R do 5 mln zł, a w fazie W do 150 mln zł dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz 300 mln zł dla dużych przedsiębiorców.

W ramach dwóch poprzednich naborów do NFOŚiGW wpłynęło 76 wniosków na sumaryczną kwotę wnioskowanego dofinansowania ponad 2,31 mld zł.

REKLAMA

Ocena wniosków z pierwszego naboru zbliża się ku końcowi. Na podstawie pozytywnie wydanych decyzji dotychczas zawarto 13 umów na sumaryczną kwotę 116,56 mln zł. W ramach drugiego naboru trwa ocena formalna wniosków.

Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Sokół będzie trwał od 19 lutego do 29 czerwca br.

Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii – będzie można skonsultować podczas szkolenia, na które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza 6 marca.

Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać do 1 marca za pomocą formularza dostępnego na stronie.

Szczegółowe informacje dotyczące trzeciego naboru dostępne są na stronie programu Sokół.

red. gramwzielone.pl