ME określiło parametry aukcji na moc

ME określiło parametry aukcji na moc
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Przygotowane przez resort energii rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o rynku mocy i określa parametry trzech najbliższych aukcji głównych oraz aukcji dodatkowych. Rozporządzenie ma wejść w życie już za dwa tygodnie.

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie parametrów zaplanowanych na grudzień aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023.

Do zaproponowanych parametrów aukcji należą: wielkości wyznaczające popyt w aukcji, tj. zapotrzebowanie na moc, cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, współczynnik zwiększający tę cenę, parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc, dla którego cena osiąga wartość maksymalną oraz parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc, dla którego cena osiąga wartość minimalną.

REKLAMA

Dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej wyniesie odpowiednio dla 2021 r. – 22732 MW; dla 2022 r. – 23003 MW, dla 2023 r. – 23292 MW.

Do tego rozporządzenie wskazuje cenę maksymalną określoną dla cenobiorcy, wyznaczoną na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych; maksymalną liczbę rund aukcji; jednostkowe poziomy nakładów inwestycyjnych odniesione do mocy osiągalnej netto warunkujące kwalifikację jednostki rynku mocy jako jednostkę uprawnioną do ubiegania się o umowę mocową wieloletnią; minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw, którego dotyczy aukcja główna.

Wskazuje się także korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii – w tym dla technologii OZE. Ten współczynnik ma kluczowe znaczenie dla parametru mocy dyspozycyjnej oferowanej w aukcji, na którą złoży się iloczyn tego współczynnika oraz mocy osiągalnej netto.

Ministerstwo Energii zaproponowało następujące współczynniki dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023: 1) 91,54 proc. – dla turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz cyklu Rankine’a; 2) 91,8 proc.- dla elektrowni gazowo-parowych; 3) 93,21 proc. – dla elektrowni gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych; 4) 10,94 proc. – dla turbin wiatrowych pracujących na lądzie; 5) 44,39 proc. – dla elektrowni wodnych przepływowych; 6) 97,61 proc. – dla elektrowni szczytowo–pompowych oraz elektrowni wodnych z możliwością retencji wody; 7) 2,07 proc. – dla elektrowni słonecznych; 8) 96,11 proc. – dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i superkondensatorów; 9) 87,7 proc. – dla pozostałych rodzajów technologii.

REKLAMA

W projekcie rozporządzenia znajdziemy też maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy o rynku mocy. Te strefy to: 1. strefa profilu synchronicznego – obejmująca: a) część systemu przesyłowego Niemiec stanowiącą bezpośrednio połączony z systemem obszar grafikowy w rozumieniu art. 3 pkt 91 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, b) system przesyłowy Czech, c) system przesyłowy Słowacji; 2) Litwa; 3) Szwecja.

W tym przypadku wskazana wartość dla aukcji na lata 2021, 2022, 2023 wynosi w sumie 0 MW.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ministerstwo Energii chce dać dwa tygodnie od daty wejścia w życie rozporządzenia do 5 września, czyli do terminu, w którym ma się rozpocząć certyfikacja do aukcji.

Resort energi wskazuje w OSR do tego rozporządzenia, że koszt wsparcia w postaci rynku mocy powinien sięgać ok. 4 mld zł rocznie. Wiadomo, że te koszty zostaną przerzucone na rachunki odbiorców energii w postaci tzw. opłaty mocowej. – Niemniej jednak w obecnej chwili nie jest możliwe podanie ceny zamknięcia aukcji, która ustali się w procesie konkurencyjnym i to właśnie cena ta wyznaczy koszty rynku mocy wynikające z aukcji głównej – zaznacza resort energii.

Projekt rozporządzenia w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 jest dostępny pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o