To będzie najgłębszy odwiert geotermalny w kraju

To będzie najgłębszy odwiert geotermalny w kraju
Fot. Geotermia Podhalańska

Gmina Szaflary ogłosiła przetarg na przeprowadzenie badań poprzedzających wykonanie najgłębszego w kraju odwiertu geotermalnego, który ma być nie tylko źródłem ciepła dla mieszkańców gminy, ale produkowana ma być dzięki niemu również energia elektryczna. Odwiert zostanie dofinansowany ze środków przekazanych przez NFOŚiGW, a jego uruchomienie wpisze się w cele lokalnego klastra energii.

Przetarg ogłoszony przez podhalańską gminę dotyczy wykonania badań sejsmicznych i magnetotellurycznych pod odwiert mający sięgać 5,2 km z możliwością pogłębienia do 7 km. Na takiej głębokości temperatura wody ma przekraczać 120 st. C. 

Badania mają dać odpowiedź na pytanie, czy wydobywaną z wnętrza ziemi wodę należy z powrotem zatłaczać, ponieważ obecnie nikt nie kontroluje zatłaczania powrotnego wody geotermalnej. Schłodzoną wodę geotermalną zatłacza przedsiębiorstwo Geotermia Podhalańska, natomiast przedsiębiorcy, którzy eksploatują źródła geotermalne na potrzeby rekreacyjne, choćby basenów, wypuszczają schłodzoną wodę do rzek i potoków, bez zatłaczania jej z powrotem do ziemi. Badania mają dać odpowiedź, czy zatłaczanie jest konieczne, aby w przyszłości nie okazało się, że źródła się wyczerpały – Polska Agencja Prasowa cytuje wójta gminy Szaflary Rafała Szkaradzińskiego. 

REKLAMA

Jak informują lokalne władze, wykonanie samego odwiertu ma się rozpocząć w przyszłym roku i powinno zająć 6-7 miesięcy.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, źródło geotermalne w gminie Szaflary ma wspomóc pracę trzech odwiertów już produkujących ciepło na potrzeby Zakopanego i sąsiednich wsi. Planowana jest także budowa sieci ciepłowniczej w gminie Szaflary połączonej systemem ciepłowniczym Nowego Targu.

Gmina Szaflary jest uczestnikiem uruchomionego w ubiegłym roku klastra energii „Serce Podhala”, który tworzy także spółka PEC Geotermia Podhalańska S.A. i który ma wchodzić w skład klastra „Zielone Podhale”.

Pieniądze na wykonanie odwiertu geotermalnego w gminie Szaflary pochodzą z realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „Geologia i górnictwo”, część 1) „Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”.

REKLAMA

Ostatnia, podpisana w lipcu br. umowa w ramach tego programu dotyczy dofinansowania na wykonanie odwiertu geotermalnego w miejscowości Turek, gdzie będzie on prowadzony do głębokości ok. 2,2 km. Zakłada się, że temperatura wody wyniesie ok. 70 st. C, a wydajność szacowana jest na poziomie ok. 200 m3/h.

W ramach tego programu NFOŚIGW podpisał już umowy na wykonanie odwiertów geotermalnych w gminach Tomaszów Mazowiecki (dofinansowanie w wysokości 13 mln zł), Sochaczew (10,43 mln zł), Turek (14 mln zł), Sieradz (10,59 mln zł), Koło (22,15 mln zł), Szaflary (44,93 mln zł) czy Lądek-Zdrój (18,78 mln zł).

Najgłębszy odwiert zostanie zrealizowany w gminie Szaflary, a najpłytszy w gminie Sochaczew (ok. 1,4 km).

Obecnie w Narodowym Funduszu trwa jeszcze nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu poznania budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, w którym do rozdysponowania jest łącznie 250 mln zł, z czego 200 mln zł to dotacje, a 50 mln zł pożyczki. Nabór będzie prowadzony do końca listopada br.

gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.