Energia w całości na giełdę. Jest decyzja rządu

Energia w całości na giełdę. Jest decyzja rządu
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Rada Ministrów wczoraj przyjęła projekt noweli Prawa energetycznego, która ma na celu wprowadzenie pełnego obliga giełdowego na handel energią, ale także uregulowanie instytucji sprzedaży rezerwowej. Teraz projektem nowelizacji zajmą się posłowie.

Jak ocenia Ministerstwo Energii, obecne przepisy dotyczące sprzedaży rezerwowej nie obejmują zagadnienia kompleksowo i ograniczone są wyłącznie do sprzedaży energii elektrycznej. W projekcie zaproponowano, aby sprzedaż rezerwowa dotyczyła także paliwa gazowego. Dzięki temu odbiorcy gazu ziemnego nie będą zagrożeni nagłym wstrzymaniem dostaw, w przypadku zaprzestania jego dostarczania przez aktualnego sprzedawcę.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, nowelizacja przewiduje ponadto modyfikację obowiązku publicznej sprzedaży przez przedsiębiorstwa energetyczne wytworzonej energii elektrycznej – przez jego podniesienie z 30 do 100 proc.

REKLAMA

Jak zapewnia Ministerstwo Energii, podniesienie tzw. obliga giełdowego do poziomu 100 proc. poprawi przejrzystość na rynku i ograniczy nagłe wzrosty cen energii elektrycznej „niewynikające z czynników fundamentalnych”. Jednocześnie dzięki poprawie płynności i transparentności na Towarowej Giełdzie Energii i ograniczeniu możliwości wpływu na cenę uczestników posiadających silną pozycję rynkową, rozwiązanie to w perspektywie długoterminowej ma poprawić pozycję odbiorców końcowych.

REKLAMA

W dokumencie zaproponowano ponadto zmiany, które zapewnią spójność funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego z prawem unijnym. Dzięki temu możliwe będzie stosowanie tzw. Kodeksów Sieci – stanowiących środki budowy wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

Projekt wprowadza również ułatwienie dla przedsiębiorstw sieciowych w usuwaniu awarii, przeprowadzeniu prac remontowych i konserwacyjnych sieci energetycznych. Starosta będzie miał możliwość wydawania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności w zakresie udostępnienia nieruchomości na dokonywanie niezbędnych działań. Zmiana wpłynie korzystnie na jakość świadczonych usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, przyczyniając się do zapewnienia ciągłości dostaw i zwiększenia bezpieczeństwa sieci.

Zaproponowane rozwiązania w większości wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.