Tauron rozbuduje sieć za pieniądze z Planu Junckera

Tauron rozbuduje sieć za pieniądze z Planu Junckera
Fot. Tauron

Tauron podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dokumentację finansowania, na podstawie której wyemituje tzw. obligacje hybrydowe o łącznej wartości 400 mln zł. Uzyskane w ten sposób fundusze zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury sieci elektroenergetycznej.

Jest to drugie finansowanie hybrydowe pozyskane przez Tauron z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach planu Junckera – po emisji o wartości 190 mln euro przeprowadzonej w grudniu 2016 r.

Jak podkreśla Tauron, finansowanie hybrydowe stanowi rozwiązanie pośrednie pomiędzy typowym finansowaniem dłużnym, a emisją akcji. – Jest to korzystne z punktu widzenia właścicieli, gdyż nie dochodzi do rozwodnienia udziałów, jak również dla emitenta, który ze względu na jego dłużny charakter będzie mógł wykorzystać efekt tarczy podatkowej, cechą charakterystyczną finansowania hybrydowego jest długi okres zapadalności – wylicza spółka.

REKLAMA

Jesteśmy bardzo zadowoleni z pozyskania kolejnego finansowania z EBI i to finansowania w formie obligacji podporządkowanych. Świadczy to o pozytywnym postrzeganiu naszej Grupy i jej przyszłości przez renomowaną instytucję międzynarodową. Ponadto warto podkreślić, że jest to kolejne wsparcie działalności Tauron ze środków w ramach planu Junckera, co wpisuje się w szersze działania mające na celu rozwój polskiej gospodarki – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia

Plan Junckera jest inicjatywą zapoczątkowaną w czerwcu 2015 r. przez Komisję Europejską we współpracy z EBI, której celem jest rozwój gospodarczy Unii Europejskiej poprzez wsparcie projektów inwestycyjnych, m. in. w sektorze badań i rozwoju, infrastruktury oraz działań zmierzających do wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Jednym z filarów planu Junckera było stworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, który dysponuje środkami na długoterminowe projekty infrastrukturalne.

Tauron podkreśla, że planowana emisja obligacji będzie miała pozytywny wpływ na stabilność finansową grupy, a dodatkowo nie obciąży wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA, ponieważ obligacje podporządkowane są wyłączone z kalkulacji tego wskaźnika w przypadku większości krajowych programów emisji obligacji zawartych przez spółkę.

REKLAMA

Celem finansowania nowej emisji jest szeroko pojęty rozwój obszaru dystrybucji. Po raz kolejny poza inwestycjami w modernizację istniejącej infrastruktury – co ma przyczynić się do poprawy niezawodności i jakości usług dystrybucyjnych – środki z EBI będą wspierać działania Tauron Dystrybucja również w aspekcie wdrażania najnowszych inicjatyw, między innymi w zakresie lepszego przygotowania sieci na nowe przyłącza OZE oraz tworzenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia

Tauron Dystrybucja jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Firma wspiera działania związane z rozwojem elektromobilności. W poprzednich latach w ramach projektu „Energia dla mobilności” testowała pojazdy zasilane energią elektryczną. W październiku br. uruchomiła w Jaworznie pierwszą w kraju pilotażową stację ładowania i szybkiej wymiany baterii w autobusach komunikacji miejskiej.

Ponadto Tauron Dystrybucja wdraża projekty związane z inteligentną infrastrukturą sieciową i prowadzi prace badawczo-rozwojowe z zakresu systemów magazynowania energii. Spółka realizuje projekt AMIplus Smart City Wrocław związany z instalacją inteligentnego opomiarowania, a także realizuje szereg projektów związanych z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznej, pozwalającą na jej dostosowanie do funkcjonalności sieci inteligentnej.

Segment Dystrybucja po dziewięciu miesiącach br. miał największy udział w EBITDA Grupy Tauron, wynoszący aż 66 proc. Największe nakłady inwestycyjne w tym roku w obszarze dystrybucji zostały przeznaczone na modernizację sieci dystrybucyjnej (637 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (466 mln zł), a łączny CAPEX inwestycji wyniósł 1,2 mld zł. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.