PSE: Nowe możliwości w handlu energią z OZE

PSE: Nowe możliwości w handlu energią z OZE
Fot. Vestas

Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują o implementowaniu nowego mechanizmu mającego umożliwić zawieranie transakcji w trybie handlu ciągłego w obszarze całej Europy, w czasie do jednej godziny przed terminem dostawy. Z nowych możliwości ma skorzystać zwłaszcza energetyka odnawialna.

Nowe mechanizmy zwiększające możliwości transgranicznego handlu energią wynikają z rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi i określającego model handlu ciągłego jako docelowego dla europejskiego rynku dnia bieżącego (intra-day).

Jak informuje PSE, wdrożenie tego rozwiązania jest realizowane przez unijnych operatorów systemów przesyłowych i wyznaczonych operatorów rynku energii, tzw. NEMO, w ramach projektu XBID, który ma umożliwić uczestnikom rynku zawieranie transakcji w trybie handlu ciągłego w obszarze całej Europy do jednej godziny przed czasem dostawy.

REKLAMA

Takie transakcje będą dotyczyć zarówno wymiany wewnątrz danego obszaru rynkowego, jak i wymiany transgranicznej, w ramach dostępnych międzyobszarowych zdolności przesyłowych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podkreślają, że możliwość zmiany pozycji handlowej z krótkim wyprzedzeniem czasowym ma szczególne znaczenie dla podmiotów zarządzających portfelami charakteryzującymi się dużą zmiennością zapotrzebowania, ale i generacji, a więc odnawialnych źródeł energii.

Projekt XBID został uruchomiony w połowie tego roku i połączył 12 obszarów rynkowych w ramach europejskiego jednolitego mechanizmu łączenia rynków intra-day. Dołączenie do XBID kolejnych krajów następuje poprzez tzw. lokalne projekty implementacyjne (Local Implementation Projects, LIP).

REKLAMA

PSE zapewnia, że prowadzi obecnie intensywne działania w kierunku wdrożenia LIP obejmujących połączenia transgraniczne Polski. Chodzi o wdrożenie tzw. LIP 15 na połączeniach synchronicznych Polska-Niemcy oraz Polska-Czechy. LIP 15 jest realizowany przez operatorów systemów przesyłowych i NEMO z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowenii i Węgier, Polski, Chorwacji i Bułgarii.

Ponadto planowane jest wdrożenie LIP 16 na połączeniach Swe-Pol i Lit-Pol. LIP 16 jest realizowany przez OSP i NEMO z Polski, Szwecji i Litwy.

Finalizacja projektów LIP 15 i LIP 16 oraz objęcie mechanizmem XBID połączeń transgranicznych Polski jest planowane latem przyszłego roku.

Uruchomienie XBID na połączeniach transgranicznych krajowego systemu elektroenergetycznego poprawi płynność rynku intra-day w Polsce, przyczyniając się do zwiększenia efektywności krajowego rynku energii elektrycznej. Dzięki ogólnoeuropejskiemu zasięgowi mechanizmu XBID, uczestnicy rynku uzyskają dostęp do rynków intra-day wszystkich krajów UE, co umożliwi im lepsze wykorzystanie zasobów wytwórczych oraz zwiększy możliwości obrotu energią elektryczną – zapewnia PSE.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.