Średnia cena energii o ponad 20 zł/MWh w górę

Średnia cena energii o ponad 20 zł/MWh w górę
Martin Sutherland, flickr cc

URE podał średnią cenę energii z transakcji przeprowadzonych na rynku hurtowym w trzecim kwartale. Ta cena okazała się o 22,62 zł/MWh wyższa od średniej ceny odnotowanej w drugim kwartale, która z kolei była wyższa o 12 zł/MWh od ceny z pierwszego kwartału.

Urząd Regulacji Energetyki podał, że średnia cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, wyznaczona zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy Prawo energetyczne, w trzecim kwartale 2018 r. wyniosła 208,83 zł/MWh.

Tymczasem wyliczona w ten sam sposób średnia cena za drugi kwartał wyniosła 186,21 zł/MWh i była wyższa o niemal 12 zł od średniej ceny energii z pierwszego kwartału br., kiedy wyniosła 174,98 zł/MWh. Tamta cena była z kolei wyższa od średniej ceny za czwarty kwartał 2017 r. (164,05 zł/MWh). Natomiast w pierwszych trzech kwartałach ub.r. średnie ceny wyniosły kolejno 160,6 zł/MWh, 162,5 zł/MWh oraz 167,86 zł/MWh.

REKLAMA

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale, wyznaczonej zgodnie z powyższym artykułem Prawa energetycznego, obejmował sprzedaż energii elektrycznej realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, a także na giełdę energii.

W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

W podanej cenie nie uwzględnia się natomiast sprzedaży energii elektrycznej na rynek bilansujący – jak podaje URE – ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku.

REKLAMA

W całym 2017 r. wyznaczona w ten sposób cena wyniosła 163,70 zł/MWh wobec średniej ceny 169,70 zł/MWh w roku 2016, a także wobec 169,99 zł/MWh w roku 2015.

Wcześniej Urząd Regulacji Energetyki podał średnią cenę energii za drugi kwartał  2018 r. – tym razem wyznaczoną zgodnie z art. 49a ust. 8 ustawy Prawo energetyczne – która wyniosła 174,23 zł/MWh i była wyższa od wyznaczonej w ten sposób średniej ceny za pierwszy kwartał (171,85 zł/MWh) oraz ceny za czwarty kwartał 2017 r. (165,11 zł/MWh).

W obliczeniu ceny zgodnie z powyższym zapisem Prawa energetycznego Urząd uwzględnia dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej do spółek obrotu zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, zobowiązanych do sprzedaży części wytworzonej energii elektrycznej w sposób określony w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Powyższa cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.