Senat przyjął ustawę kogeneracyjną bez poprawek

Senat przyjął ustawę kogeneracyjną bez poprawek
Foto. Senat.gov.pl

Wczoraj Senat przyjął bez poprawek ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. To umożliwia jej wprowadzenie już od początku 2019 r. Potrzebny jest już tylko podpis prezydenta.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 56 senatorów, 27 senatorów było przeciwko, żaden nie wstrzymał się od głosu.

Tydzień temu przygotowaną przez Ministerstwo Energii ustawę przyjął Sejm. „Za” głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu Sejmu posłowie Prawa i Sprawiedliwości w liczbie 222 oraz wszyscy posłowie koła poselskiego WiS, przeciwko byli wszyscy posłowie PO (136), wszyscy posłowie Kukiz15 z wyjątkiem jednego głosującego „za” i jednego wstrzymującego się od głosu. Przeciwko głosowali też wszyscy posłowie Nowoczesnej, PSL-UED, Teraz! oraz W-S. Za ustawą zagłosowało ponadto 5 posłów niezależnych, 4 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

REKLAMA

Celem ustawy jest wdrożenie nowego mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, który ma zastąpić wygasający z końcem tego roku system oparty o świadectwa pochodzenia. Proponowany mechanizm zapewni zarówno stymulowanie budowy nowych jednostek kogeneracji, jak i utrzymanie produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w istniejących jednostkach, które bez wsparcia nie mogłyby funkcjonować z powodu luki finansowej w kosztach operacyjnych – zapewnia Ministerstwo Energii.

Proponowany mechanizm ma gwarantować inwestorom wypłacaną przez 15 lat, stałą premię ponad rynkową cenę energii elektrycznej.

Przewidziano, że wsparcie produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w przypadku istniejących i zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1-50 MW oraz małych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW ma się odbywać poprzez złożenie wniosku o wypłatę gwarantowanej premii.

W przypadku nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1-50 MW przewidziano mechanizm aukcyjny, a w przypadku takich jednostek o mocy ponad 50 MW przewidziano procedurę naboru.

REKLAMA

Natomiast w przypadku istniejących i zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW przewidziano procedurę wniosku o wypłatę „premii gwarantowanej indywidualnej”.

Warunkiem uzyskania wsparcia na energię elektryczną ma być wprowadzanie i sprzedaż do sieci ciepłowniczej co najmniej 70 proc. ciepła użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracyjnej, a – jak zaznacza ME – w nowym systemie będą mogły uczestniczyć tylko elektrociepłownie, dla których jednostkowy poziom emisji CO2 nie przekroczy 450 kg/MWh wytwarzanej energii – łącznie elektrycznej i cieplnej. 

Warunek współpracy z publiczną siecią ciepłowniczą nie obejmie jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW oraz istniejących oraz zmodernizowanych jednostek opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 MW.

Koszty nowego mechanizmu zostaną przeniesione na rachunki odbiorców. – Oznacza to zmianę formuły finansowania w porównaniu z dotychczasowym systemem, w którym koszt finasowania ujęty był w cenie energii i niewidoczny dla odbiorców – na transparentne wyodrębnienie na rachunku osobnej opłaty dedykowanej na ten cel – zapewnia Ministerstwo Energii.

Stawka opłaty kogeneracyjnej w 2019 roku wyniesie 1,58 zł/MWh, co – jak wylicza resort energii – oznacza wydatek średnio 3,95 zł rocznie na gospodarstwo domowe.

Zapisy, które pojawiły się w ustawie kogeneracyjnej, wprowadzą też zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Chodzi o wyodrębnienie w ustawie o OZE osobnej, potencjalnie wyższej tzw. ceny referencyjnej dla biogazowni pracujących w trybie wysokosprawnej kogeneracji. Więcej na ten temat w artykule: Najnowsze zmiany w ustawie o OZE szansą dla biogazowni. Potrzebny ruch ME.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.