Aukcje w 2019 r. Wolumeny, wartości energii i ceny referencyjne

Aukcje w 2019 r. Wolumeny, wartości energii i ceny referencyjne
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Ministerstwo Energii opublikowało projekty rozporządzeń, w których wskazało przyjęte na przyszłoroczne aukcje wolumeny i wartość planowanej do zakupienia energii, a także ceny referencyjne, których w składanych ofertach nie będą mogli przekroczyć inwestorzy.

Pierwszy z opublikowanych przez Ministerstwo Energii projektów rozporządzeń dotyczy maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2019 r.

Jak wynika z opublikowanego projektu, w 2019 r. planowana jest sprzedaż wolumenu energii elektrycznej, dla technologii, które wykorzystują w szczególności energię promieniowania słonecznego, wiatr, biomasę oraz biogaz rolniczy.

REKLAMA

W kluczowym koszyku wiatrowo-fotowoltaicznym dla projektów o jednostkowej mocy do 1 MW przewidziano zakupienie 24 097 500 MWh energii elektrycznej o wartości 8 916 075 000 zł.

Natomiast w koszyku wiatrowo-fotowoltaicznym dla projektów o jednostkowej mocy ponad 1 MW przewidziano zakupienie 67 500 000 MWh energii elektrycznej o wartości 23 450 000 000 zł.

Autorzy projektu rozporządzenia uwzględnili w nim już zmiany, które do ustawy o OZE, w części dotyczącej koszyków aukcyjnych, wprowadza przyjęta w piątek przez Senat bez poprawek ustawa o wysokosprawnej kogeneracji , wprowadzająca do systemu aukcyjnego osobną kategorię biogazowni działających w wysokosprawnej kogeneracji.

Jak informuje ME, do wyliczenia maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2019 r., wykorzystano m.in. ogólnodostępne dane Urzędu Regulacji Energetyki dotyczące istniejącej struktury wytwórczej OZE w Polsce, jak również dane pozyskane przez resort energii od uczestników rynku w zakresie gotowości poszczególnych projektów do uczestnictwa w aukcji w 2019 r., a także w oparciu o dane z tegorocznych aukcji.

Projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2019 r. jest dostępny pod tym linkiem.

REKLAMA

Ceny referencyjne w 2019 r.

Projekt drugiego rozporządzenia, opublikowanego przez ME, dotyczy ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje.

Także w tym projekcie rozporządzenia uwzględniono już zmiany wprowadzone w ustawie o OZE przez przyjętą ostatnio przez parlament ustawę o wysokosprawnej kogeneracji. ME wprowadziło osobne ceny referencyjne dla biogazowni mających pracować w wysokosprawnej kogeneracji – wyższe od cen referencyjnych dla instalacji biogazowych niespełniających tego warunku.

Ceny referencyjne dla kluczowych koszyków – wiatrowo-fotowoltaicznego dla projektów o jednostkowej mocy do 1 MW i powyżej 1 MW – ustalono na poziomie odpowiednio – dla wiatru 320 zł/MWh i 285 zł/MWh, a dla fotowoltaiki – 370 zł/MWh oraz 350 zł/MWh.

W dołączonej do projektu rozporządzenia oceny skutków regulacji wskazano założenia kosztów i produktywności dla poszczególnych technologii, które ME wykorzystało do określenia cen referencyjnych na 2019 r.

Projekt rozporządzenia ME z cenami referencyjnymi dla aukcji na 2019 r. jest dostępny pod tym linkiem.

Oba opublikowane przez resort energii projekty rozporządzeń dotyczące przyszłorocznych aukcji dla OZE zostały skierowane do konsultacji, które mają potrwać do 31 grudnia br.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.