Czołowy deweloper OZE ma nowego prezesa

Czołowy deweloper OZE ma nowego prezesa
Michał Michalski. Fot. Polenergia

Zmiana na stanowisku prezesa w Polenergii będącej jednym z największych krajowych inwestorów w obszarze odnawialnych źródeł energii. Rada nadzorcza spółki powołała na to stanowisko Michała Michalskiego. Dotychczasowy prezes Jacek Głowacki pozostanie w Polenergii na jednym ze stanowisk kierowniczych.

Michał Michalski pełnił dotychczas obowiązki członka zarządu Polenergii, od 2012 roku pełniąc funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu. Z Kulczyk Investments związany jest od osiemnastu lat, gdy rozpoczął współpracę jako dyrektor inwestycyjny w ramach działalności private equity Kulczyk Investments w branży oil&gas, energy. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Handel Zagraniczny oraz absolwentem podyplomowych studiów „Executive Studies in Finance” organizowanych przez SGH. W 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Dotychczasowy prezes Polenergii, Jacek Głowacki, pozostanie w strukturach spółki na jednym ze stanowisk kierowniczych, a rada nadzorcza pozytywnie oceniła jego pracę – w tym przeprowadzenie kompleksowej restrukturyzacji, uporządkowanie struktury aktywów, struktury organizacyjnej, ograniczenie kosztów oraz wprowadzenie efektywnych procesów zarządczych.

REKLAMA

Wczoraj rada nadzorcza Polenergii zdecydowała również o powołaniu do zarządu Iwony Sierżęgi, która pełniła dotychczas obowiązki prezesa i dyrektora generalnego spółki Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, należącej do Polenergii. Iwona Sierżęga uczestniczyła w projektowaniu i budowie gazowego bloku o mocy 116 MW, organizowała struktury i pracę rozbudowanej elektrociepłowni oraz przez wiele lat kierowała finansami spółki w randze dyrektora finansowego – członka zarządu.

Od 2011 do 2018 roku sprawowała funkcję prezesa Zarządu Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, a od 2013 roku zasiada także w zarządzie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Jest absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku finanse i bankowość, studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości oraz MBA w Stockholm University of Business.

Polenergia w trzecim kwartale 2018 r. odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży aż o 48 proc. w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku, do poziomu blisko 1 mld zł.

Skorygowany wynik EBITDA w tym czasie wyniósł 64,4 mln zł i był wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem o 16 proc. Polenergia wykazała w trzecim kwartale zysk netto na poziomie 24 mln zł, podczas gdy przed rokiem zanotowała stratę netto w wysokości 85,5 mln zł.

Skorygowany, kwartalny zysk netto wyniósł 20,6 mln zł, co oznacza wzrost o 4,7 mln zł, a skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu wyniosła 38,4 proc. i była o 2,2 pkt proc. wyższa od rozpoznanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jak tłumaczyła spółka, największy wpływ na poprawę wyników w trzecim kwartale 2018 roku miały przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży w segmentach obrotu oraz energetyki konwencjonalnej.

Po trzech kwartałach 2018 roku Polenergia odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 27 proc. do poziomu blisko 2,6 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA w tym czasie był jednak niższy o 11 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, wynosząc 121,7 mln zł .

REKLAMA

W całym 2017 r. przychody ze sprzedaży Polenergii wyniosły blisko 2,762 mld zł, skorygowana EBITDA sięgnęła blisko 182 mln zł, a skorygowany zysk netto wyniósł ponad 20 mln zł.

Na ogólny wynik EBITDA za 2017 r. złożył się wyniki: energetyki wiatrowej na poziomie 86,1 mln zł, energetyki konwencjonalnej rzędu 72,7 mln zł, segmentu dystrybucji 16,4 mln zł, segmentu obrotu 13,1 mln zł, a wynik segmentu biomasy wyniósł 0,9 mln zł.

W ubiegłym roku farmy wiatrowe Polenergii wytworzyły w sumie 761 GWh energii elektrycznej.

Jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku w polskiej branży OZE było wejście do projektów morskich farm wiatrowych realizowanych przez Polenergię norweskiego koncernu paliwowego Equinor.

Polenergia jako pierwszy i jedyny podmiot w Polsce dysponuje już dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi dla MFW Bałtyk II Sp. z o.o. i MFW Bałtyk III Sp. z o.o. oraz podpisaną umową przyłączeniową, które umożliwiają prowadzenie prac nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 1200 MW.

Morskie farmy wiatrowe Bałtyk II i Bałtyk III będą zlokalizowane na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba w województwie pomorskim. Oba projekty mają być realizowane w odległości 27-40 km od portu w Łebie, na głębokościach sięgających 20-40 metrów.

Zgodnie z nowym harmonogramem prac, pierwsza dostawa energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych Polenergii ma nastąpić do 2025 roku.

Spółka podkreśla, że termin rozpoczęcia budowy morskich farm wiatrowych uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego, którego założenia Ministerstwo Energii powinno przedstawić w tym roku.

Polenergia realizuje obecnie również inwestycje w sektorze fotowoltaicznym. Więcej na ten temat w artykule: Polenergia zbuduje farmy fotowoltaiczne.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.