Nowelizacja ustawy ws. cen energii. Bruksela broni pozycji URE

Nowelizacja ustawy ws. cen energii. Bruksela broni pozycji URE
Fot. Gramwzielone.pl

Jeszcze na początku tego miesiąca Ministerstwo Energii zapewniało, że przyjęta ekspresowo pod koniec grudnia ustawa mająca przeciwdziałać wzrostowi kosztów energii dla odbiorców jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. Teraz, po wizycie ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego w Brukseli, ME zapowiada nowelizację tej ustawy.

Obowiązująca od początku 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym zakłada obniżenie podatku akcyzowego na energię z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, dzięki czemu rachunki odbiorców energii elektrycznej z tego tytułu maja zostać obniżone w 2019 r. – jak szacuje Ministerstwo – o 1,85 mld zł netto,

Ponadto przewidziano obniżenie opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95 proc., dzięki czemu ich rachunki mają się zmniejszyć według ME o 2,24 mld zł,

REKLAMA

Ustawa zakłada też utrzymanie poziomu cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym – dla danego przedsiębiorstwa działającego w tym zakresie – niż poziom z 31 grudnia 2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30 czerwca 2018 r.

Na początku stycznia Komisja Europejska poinformowała, że oczekuje od polskiego rządu notyfikacji, aby sprawdzić, czy wpisane do polskiej ustawy mającej ograniczyć odbiorcom końcowym skutki wzrostu cen energii są zgodne z unijnym prawem.

Problematyczny w kontekście pomocy publicznej wydaje się zwłaszcza wpisany do regulacji obowiązujących od 1 stycznia mechanizm dotyczący tzw. Funduszu Wypłaty Różnicy Cen, którego ogromnym beneficjentem mają stać się państwowe koncerny energetyczne – jak policzył rząd – uzyskując w pierwszym roku (2019) możliwość zwrotu nawet około 4 mld zł z tytułu wypłaty różnicy pomiędzy wyższą, rynkową ceną energii, a niższą ceną zastosowaną w umowach z odbiorcami.

Przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę, mają otrzymać odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, którego budżet mają zasilić przychody ze sprzedaży przez Polskę ok. 55 mln uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami ETS.

To właśnie ten ostatni element szybko wdrożonej ustawy i zaproponowany w niej podział środków ze sprzedaży praw do emisji CO2 wydaje się problematyczny w kontekście unijnych przepisów. Ministerstwo Energii na początku stycznia zapewniło jednak, że ta ustawa  jest zgodna z prawem unijnym.

– Zasady te dotyczą wszystkich podmiotów na rynku energii elektrycznej, zatem nie jest to rozwiązanie selektywne. Pomoc publiczną stanowią tylko instrumenty przynoszące korzyść wybranym kategoriom podmiotów. Energia jest towarem używanym bez wyjątku we wszystkich sektorach gospodarki oraz przed odbiorców indywidualnych. Ustawa nie zmienia również w żaden sposób zasad rynku konkurencyjnego, jeśli chodzi o sprzedaż energii elektrycznej na rynku giełdowym – czytamy w oświadczeniu Ministerstwa z początku stycznia.

REKLAMA

Rozwiązania zawarte w ustawie nie są sprzeczne z prawem UE. Ministerstwo Energii będzie w stałym kontakcie z Komisją Europejską i deklaruje stałą współpracę jak dotychczas – zapewniło resort energii.

Okazuje się jednak, że Komisja Europejska zwróciła uwagę na inny aspekt związany z tą ustawą. Chodzi o niezależność krajowego regulatora rynku energetycznego, czyli Urzędu Regulacji Energetyki.

Z tego powodu zanosi się na nowelizację przyjętej miesiąc temu ustawy.

Ministerstwo Energii informuje, po spotkaniu ministra Tchórzewskiego z unijnym komisarzem ds. energii i klimatu Miguelem Arias Cañete, że przygotuje projekt nowelizacji ustawy ws. cen energii. ME zapewnia, że zmiany wynikające z konsultacji z Komisją Europejską mają dotyczyć kwestii technicznych i mają nie wpłynąć na wysokość rachunków dla odbiorców końcowych.

Resort energii podaje, że Komisja Europejska zwróciła uwagę na „potrzebę zagwarantowania pełnej niezależności regulatora, z którą również zgadza się strona polska i że stanowisko to znajdzie swoje odzwierciedlenie w przygotowywanej obecnie nowelizacji ustawy”.

Urząd Regulacji Energetyki ocenił wcześniej, że przyjęta pod koniec grudnia nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym „budzi szereg wątpliwości dotyczących jej stosowania”, co potwierdziły skierowane do Urzędu wnioski spółek energetycznych o zatwierdzenie taryfy dystrybucyjnych.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym ma być według Urzędu niezbędna, aby umożliwić mu dokończenie postępowań zmierzających do zatwierdzenia taryf sieciowych na 2019 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.