Obowiązek OZE można realizować nadal tylko zielonymi certyfikatami

Obowiązek OZE można realizować nadal tylko zielonymi certyfikatami
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Dobrą informację dla producentów energii odnawialnej zarabiających na sprzedaży zielonych certyfikatów przekazał Urząd Regulacji Energetyki, podając, że w 2019 roku realizacja tzw. obowiązku OZE znowu będzie możliwa tylko poprzez zakup i umorzenie certyfikatów. Tę sytuację może jednak zmienić nowelizacja ustawy o OZE szykowana przez Ministerstwo Energii.

Wypełnienie obowiązkowego udziału energii odnawialnej w miksie energii sprzedawanej przez spółki obrotu wcześniej było możliwe nie tylko poprzez zakup przez te spółki zielonych certyfikatów – co generowało przychody producentom energii odnawialnej, ale także poprzez wpłacanie na konto NFOŚiGW tzw. opłaty zastępczej – co z kolei było jedną z przyczyn rosnącej nadpodaży certyfikatów.

W ubiegłym roku podmioty zobowiązane do realizacji obowiązku OZE straciły możliwość uiszczania opłaty zastępczej i jedynym rozwiązaniem był zakup zielonych certyfikatów, których ceny w 2018 r. wyraźnie się odbiły – z ok. 40 zł/MWh na początku 2018 r. nawet do ok. 150 zł/MWh pod koniec ub.r.

REKLAMA

W roku 2019, jak wynika z informacji przekazanej przez Urząd Regulacji Energetyki, podmioty zobowiązane do realizacji obowiązku OZE nadal nie będą mogły wypełnić go poprzez opłatę zastępczą, co powinno korzystnie wpłynąć na popyt na zielone certyfikaty.

URE podaje, że podmioty objęte obowiązkiem OZE za rok 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., a także obowiązkiem za rok 2019 – w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie będą mogły go wypełnić wyłącznie poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia świadectw pochodzenia energii odnawialnej.

Wynika to z faktu, że roczna cena średnioważona praw majątkowych obowiązująca w roku 2019, wynikająca z zielonych certyfikatów, nie przekracza wartości jednostkowej opłaty zastępczej.

Jak tłumaczy URE, zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, podmoty zobowiązane do wypełnienia obowiązku OZE mogą realizować poprzez wykupienie i umorzenie świadectw pochodzenia w przypadku, gdy którakolwiek z średnioważonych cen praw majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, będzie niższa od wartości jednostkowej opłaty zastępczej.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Towarową Giełdę Energii, średnia cena roczna zielonych certyfikatów – określona zgodnie z art. 47 ustawy o OZE – obowiązująca w 2018 r. wynosiła tylko 38,83 zł/MWh, a cena na rok 2019 wynosi 103,82 zł/MWh.

Inaczej sytuacja wygląda natomiast w przypadku świadectw pochodzenia energii z biogazowni rolniczych, czyli tzw. certyfikatów błękitnych.

REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w tym przypadku o możliwości realizacji tzw. obowiązku „błękitnego” za pomocą opłaty zastępczej za rok 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. – oraz za rok 2019 w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. –  decydować będzie miesięczna cena średnioważona praw majątkowych wynikających ze świadectw „błękitnych”, obowiązująca w dacie faktycznej realizacji tego obowiązku – tj. wniesienia opłaty zastępczej na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Takie rozwiązanie ma wynikać z faktu, że roczna cena średnioważona praw majątkowych wynikających ze świadectw „błękitnych”, obowiązująca w roku 2019, jest większa niż wartość jednostkowej opłaty zastępczej (Ozjb).

Jak wynika z informacji opublikowanych przez TGE, średnia cena roczna certyfikatów biogazowych – obliczona zgodnie z art. 47 ustawy o OZE –  wynosiła w 2018 roku 333,87 zł/MWh, a w roku 2019 została ustalona na 312,55 zł/MWh. Natomiast tegoroczne średnie ceny miesięczne to na razie 305,62 zł/MWh na styczeń oraz 303,72 zł/MWh na luty.

Kolejne zmiany?

Aktualne przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii, z których wynika obecna możliwość realizacji obowiązku OZE wyłącznie poprzez zakup i umorzenie zielonych certyfikatów, mogą jednak ulec zmianie.

Kolejna nowelizacja ustawy o OZE, nad którą ma pracować Ministerstwo Energii, ma wprowadzić również zmiany w systemie zielonych certyfikatów.

Na razie Ministerstwo Energii nie przedstawiło jeszcze projektu tej nowelizacji, jednak z informacji przekazanych przez rząd wynika, że jej celem jest m.in. obniżenie wysokości poziomu opłaty zastępczej, a w rezultacie – jak podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – ceny praw majątkowych na przyszłe lata, poprzez wprowadzenie nowej formuły kalkulacji jednostkowej opłaty zastępczej w indeksie Ozjo.

Zmiany, które mogą wpłynąć na kształtowanie cen zielonych certyfikatów, sygnalizuje ponadto ogólniejsza informacja przekazana w rządowym komunikacie, mówiąca, że celem kolejnej nowelizacji ustawy o OZE jest „realizacja zadań określonych w polityce energetycznej Polski do 2020 r., poprzez zmniejszenie obciążeń odbiorców końcowych z tytułu systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz rosnących cen energii elektrycznej”.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o