Rada Ministrów ogłasza konkurs na prezesa URE

Rada Ministrów ogłasza konkurs na prezesa URE
foto: a_whisper_of_unremitting_demand, flickr cc-by

{więcej}Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Wakat na stanowisku szefa URE powstał jeszcze w grudniu ubiegłego roku po tym, jak ówczesny prezes Urzędu Marek Woszczyk, złożył rezygnację na ręce premiera, a kilka dnia później objął stanowisko prezesa Polskiej Grupy Energetycznej.

REKLAMA

Do czasu powołania kolejnego prezesa URE obowiązki prezesa wykonuje Maciej Bando, wiceprezes urzędu.
 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej, powołanym na mocy ustawy Prawo energetyczne w celu realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji w sektorze energetyki.
 
Zainteresowani kandydaci mają czas na składanie ofert do 31 marca.

REKLAMA

gramwzielone.pl