Pierwsza aukcja dla odnawialnego wodoru ogłoszona

Pierwsza aukcja dla odnawialnego wodoru ogłoszona
Unsplash

Komisja Europejska ogłosiła pierwszą aukcję przeznaczoną dla inwestorów, którzy planują produkcję wodoru w procesach wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.

W marcu tego roku przedstawiciele Komisji Europejskiej ogłosili powołanie Europejskiego Banku Wodorowego. Ma to być zbiór mechanizmów finansowania inwestycji związanych z produkcją, transportem i konsumpcją zielonego wodoru – wytwarzanego z wykorzystaniem czystej energii. Europejski Bank Wodorowy ma działać ponadto jako koordynator łączący podaż i popyt na zielony wodór.

Dodatkowe wsparcie dla powstającego na terenie Unii Europejskiej rynku czystego wodoru ma umożliwić wykorzystanie potencjału zielonego H2 w okresie, gdy jego produkcja będzie nadal droższa od wodoru wytwarzanego z zastosowaniem paliw kopalnych.

REKLAMA

Aukcje dla wodoru

Jednym z kluczowych mechanizmów wspierających wytwórców czystego wodoru ma być system aukcji. Ich zwycięzcy otrzymają subsydia do wytwarzanego wodoru.

Komisja Europejska ogłosiła teraz pierwszą aukcję wodorową. Jej otwarcie jest zaplanowane na 23 listopada br. Budżet aukcji wynosi 800 mln euro, a po subsydia mogą się zgłosić inwestorzy planujący uruchomienie produkcji odnawialnego wodoru na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obejmuje on państwa Unii Europejskiej, a także Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

Wsparcie będzie przyznawane w formie ustalonej na stałym poziomie premii ponad cenę wodoru uzyskaną na rynku. Komisja Europejska ogłosiła maksymalną stawkę premii, której nie będzie można przekroczyć w ofertach, na poziomie 4,5 euro na kilogram H2. W aukcji zostanie zastosowana zasada pay-as-bid. Zwycięzcy aukcji otrzymają premię w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą.

Inwestorzy, którzy wygrają aukcję, będą mieli 5 lat na uruchomienie produkcji wodoru. Warunkiem jest osiągnięcie mocy wytwórczej w 100 proc. odpowiadającej mocy zgłoszonej w ofercie aukcyjnej.

Komisja Europejska zdecydowała, że minimalna moc elektrolizera w ofercie aukcyjnej powinna wynosić 5 MW. Nie wprowadzono maksymalnej mocy instalacji do produkcji wodoru, przyjęto jednak warunek, zgodnie z którym pojedyncza oferta nie może zagospodarować więcej niż 1/3 całkowitego budżetu aukcji, czyli 266,7 mln euro.

REKLAMA

Zwycięzcy aukcji, którzy zaoferują najniższe dopłaty, otrzymają prawo do subsydiowania produkcji wodoru w okresie 10 lat. Premia nie będzie powiększana w kolejnych latach o inflację.

Potrzebne przynajmniej 150 GW mocy w OZE

Realizacja celu wyznaczonego przez Unię Europejską, jakim jest zwiększenie produkcji zielonego wodoru do 10 mln ton, będzie wymagać – jak szacuje Bruksela – uruchomienia elektrolizerów o mocy sięgającej 80–100 GW. Osiągnięcie takiego poziomu produkcji zielonego wodoru będzie się wiązało z koniecznością wytwarzania energii elektrycznej z OZE o łącznej mocy około 150–201 GW.

Komisja zakłada, że dla osiągnięcia takiego potencjału produkcji ekologicznego wodoru konieczne są inwestycje o wartości około 335–471 mld euro, z czego 200–300 mld euro powinny kosztować inwestycje w OZE.

Obecny popyt na wodór w Unii Europejskiej, wynoszący około 8 mln ton, jest pokrywany głównie wodorem wytworzonym z gazu naturalnego, a to generuje emisje CO2. Produkcja zielonego wodoru na terenie UE to zaledwie około 0,3 mln ton. Zapewniają ją elektrolizery, których łączna moc wynosi tylko około 160 MW.

Odnawialny wodór

Producenci zielonego wodoru na terenie Unii Europejskiej będą musieli spełnić kryteria, które w zakresie zielonego wodoru niedawno zostały wprowadzone w UE. Więcej na ten temat w artykule: Nowe prawo dla zielonego wodoru stało się faktem.

Szczegółowe założenia pierwszej aukcji dla odnawialnego wodoru są dostępne w dokumencie opublikowanym przez Komisję Europejską.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.