Rekordowe dofinansowanie na wodór dla Orlenu

Rekordowe dofinansowanie na wodór dla Orlenu
Orlen

Projekt Orlenu o nazwie Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland otrzymał bezzwrotne dofinansowanie w ramach konkursu unijnego. Przeznaczone zostanie na produkcję i stosowanie wodoru wytwarzanego z wykorzystaniem energii odnawialnej.

Komisja Europejska opublikowała wyniki kolejnego naboru w ramach konkursu CEF Alternative Fuels Infrastructure Facility, ogłoszonego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA).

W unijnym konkursie dofinansowanie otrzymały w sumie 42 projekty na łączną kwotę 424 mln euro. Z tej puli ponad 120 mln euro otrzymały projekty zakładające budowę infrastruktury tankowania wodoru. Ponad połowa tego dofinansowania – 62 mln euro – przyznana została dla projektu realizowanego przez Orlen. Jak podkreśla polska grupa paliwowa, uzyskane przez nią wsparcie to największy grant w historii instrumentu „Łącząc Europę” w obszarze wodoru.

REKLAMA

Projekt Orlenu

Unijne wsparcie dla Orlenu dotyczy budowy 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru rozmieszczonych w różnych regionach Polski, a także budowy instalacji produkcji odnawialnego wodoru w procesie elektrolizy zasilanej z OZE. Unijne finansowanie zostało przekazane na realizację trzeciej fazy projektu Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland.

W ramach pierwszych dwóch etapów projektu Orlen realizuje budowę 8 stacji tankowania wodoru w całym kraju oraz instalacji produkcji wodoru jakości automotive we Włocławku. Inwestycje te już wcześniej otrzymały dofinansowanie w wysokości 70 mln zł z funduszu unijnego „Łącząc Europę”. Dzięki tym środkom Orlen uruchomił między innymi dostawy paliwa wodorowego dla pojazdów komunikacji miejskiej w Poznaniu oraz prowadzi testy stacji tankowania wodoru w Katowicach. Kolejne stacje będą uruchamiane w Pile, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Bielsku-Białej i Włocławku. Stacje tankowania wodoru będą ogólnodostępne, przeznaczone do zasilania autobusów miejskiej komunikacji publicznej, samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych.

REKLAMA

Trzeci etap projektu, na który przyznano właśnie środki, obejmuje budowę kolejnych 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, rozmieszczonych na sieci TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej) w różnych częściach kraju. Ponadto w Szczecinie koncern ma zbudować instalację do produkcji zielonego wodoru jakości automotive.

W planach elektrolizery o mocy 1 GW

Rozwój infrastruktury związanej z paliwami wodorowymi jest elementem Strategii Wodorowej Grupy Orlen. Do 2030 r. polska grupa paliwowa zakłada budowę sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wodór będzie dostarczany do nich dzięki wybudowaniu europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór.

Według planów koncernu łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie Orlen do 2030 r. ma wynieść około 1 GW, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen ma umożliwić produkcję ponad 130 tys. ton rocznie odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady.

Jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej jest rozwój paliw alternatywnych, w tym wodoru. Widzimy, że w kolejnych latach będzie on odgrywał istotną rolę, szczególnie w przemyśle, transporcie ciężkim i publicznym. Zeroemisyjna komunikacja miejska jest szczególnie ważna w dużych miastach, które na ten cel mogą pozyskać dofinansowanie z NFOŚiGW i programów unijnych. Sukcesywnie więc rośnie zainteresowanie pojazdami z napędem wodorowym. Dlatego razem z samorządami w całej Polsce rozwijamy ten rodzaj transportu. Na przykładzie otrzymanego dofinansowania widzimy, że to właściwy kierunek, zbieżny z tym, który wyznaczyły unijne instytucje – komentuje Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.