Budowa biogazowni będzie łatwiejsza. Jest projekt nowych przepisów

Budowa biogazowni będzie łatwiejsza. Jest projekt nowych przepisów
Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego

Szereg ułatwień związanych z budową biogazowni rolniczych i wykorzystaniem substratu do produkcji biogazu zakłada nowy projekt ustawy poświęconej tego rodzaju inwestycjom, który właśnie został skierowany do konsultacji publicznych. Aby skorzystać z nowych preferencji, inwestorzy będą musieli spełnić kryteria dotyczące m.in. maksymalnej mocy biogazowni.

Według rejestru wytwórców biogazu rolniczego, prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na koniec ubiegłego miesiąca w naszym kraju działały 124 biogazownie rolnicze, których łączna moc wynosiła 144,3 MW.

To stosunkowo niewiele jak na krajowy potencjał produkcji energii z biogazu rolniczego, którego realny wolumen do wykorzystania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) ocenia na około 7,8 mld m3. Resort zakłada, że w naszym kraju mogłyby działać biogazownie rolnicze o mocy wynoszącej nawet 2 GW.  Tymczasem zaoferowane sektorowi biogazowemu w ostatnich latach mechanizmy wsparcia w postaci taryf FiT/FiP oraz aukcji okazały się niewystarczające, aby w większym stopniu wykorzystać wskazany potencjał.

REKLAMA

Założenia nowej ustawy

Atrakcyjność inwestycji w biogazownie rolnicze ma zwiększyć nowe prawo, które przygotowało ministerstwo rolnictwa. Projekt nowej ustawy poświęconej biogazowniom właśnie trafił do konsultacji publicznych.

Nowe przepisy mają wprowadzić ułatwienia w procesie inwestycyjnym. Dotyczyć będą m.in.:

  • terminów na wydanie decyzji,
  • trybu postępowania,
  • lokalizacji inwestycji na podstawie przepisów o planowaniu przestrzennym,
  • kwalifikacji gruntów zajętych pod biogazownię rolniczą w gospodarstwie rolnym.

Projekt ustawy przygotowanej przez MRiRW zakłada ułatwienia w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału biomasy do produkcji energii. Mają one wynikać z określenia – w drodze rozporządzenia – listy bezpiecznych substratów, które mogą być wykorzystywane w biogazowni rolniczej bez konieczności przeprowadzania procedury administracyjnej przed marszałkiem województwa w zakresie uznania ich za produkt uboczny.

Resort rolnictwa zaproponował ponadto ułatwienia we wprowadzaniu do obrotu produktu pofermentacyjnego. Chce umożliwić jego bezpośrednie rolnicze wykorzystanie bez dodatkowych formalności, jeśli produkt taki zostanie wytworzony z surowców pochodzących z gospodarstw rolnych lub z pozostałych surowców, których lista zostanie określona w rozporządzeniu (pod warunkiem spełnienia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń).

W projekcie przewidziano możliwość skorzystania z ułatwień przewidzianych w projekcie ustawy przez spółdzielnie energetyczne. Z drugiej strony wprowadzono szereg warunków, które mogą wykluczyć część inwestycji z przewidzianych ułatwień.

REKLAMA

Ułatwienia nie dla wszystkich biogazowni

Przygotowana ustawa może nie objąć wszystkich inwestycji dotyczących biogazowni rolniczych. Jej autorzy podkreślają, że ustawa ma się przysłużyć rozwojowi gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

Z tego względu zaproponowano ograniczenia dotyczące m.in.:

  • wykorzystania wyłącznie substratów uwzględnionych w planowanym rozporządzeniu i mających lokalne pochodzenie,
  • maksymalnej powierzchni zajętej przez biogazownię (do 1 ha),
  • maksymalnej mocy biogazowni (nie więcej niż 3,5 MWe i 10,5 MWt),
  • maksymalnej produkcji biogazu rolniczego na poziomie 14 mln m3,
  • wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego – maks. 8,4 mln m3.

Te limity mają odpowiadać średniemu zapotrzebowaniu gminy wiejskiej na energię lub ciepło.

Przyjęto ponadto, że biogazownia objęta preferencjami wynikającymi z nowego prawa musi być zlokalizowana na nieruchomości należącej do podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne lub działalność związaną z przetwórstwem rolno-spożywczym.

Czas na konsultacje

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod tym linkiem.

Uwagi w konsultacjach publicznych można zgłaszać do 14 kwietnia br. na adres e-mail: biogaz@minrol.gov.pl.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.