Zmiany w zasadach wydawania świadectw energetycznych i kontroli systemów grzewczych

Zmiany w zasadach wydawania świadectw energetycznych i kontroli systemów grzewczych
Pixabay

Wchodząca jutro w życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków zmieni zasady wydawania świadectw charakterystyki energetycznej. Zmiany zostaną wprowadzone także w zakresie kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków od 28 kwietnia inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), które przygotowało nowe przepisy, podaje, że wyłączenie z tego obowiązku będzie dotyczyć budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, jeśli powstały do własnych celów mieszkaniowych. Czyli gdy właściciel nieruchomości jest także inwestorem, budował dom dla siebie i nie zamierza go sprzedawać.

REKLAMA

Od 28 kwietnia świadectwo będzie można otrzymać także w formie elektronicznej – opatrzone będzie numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Ponadto od jutra w dokumencie trzeba będzie podawać wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną, udziału OZE w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową, a także jednostkową wielkość emisji CO2.

Więcej o zasadach wydawania świadectw charakterystyki energetycznej i najnowszych zmianach w tym zakresie w artykule: Świadectwa charakterystyki energetycznej – wkrótce nowe wymogi.

Zmiany w kontrolach urządzeń grzewczych i klimatyzacji

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przypomina, że okresowe kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji obejmują sprawdzenie ich stanu technicznego, ocenę sprawności tych systemów, doboru wielkości źródła ciepła lub chłodzenia do wymogów grzewczych lub chłodzenia budynków oraz zdolności systemów do optymalizacji działania w typowych warunkach ich użytkowania. Podobnie jak w przypadku sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej wymagania dotyczące zapewnienia odpowiednich rodzajów okresowych kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji obowiązują od wejścia w życie ustawy, czyli od 9 marca 2015 roku.

Jak wskazuje MRiT, właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli:

  • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  • okresowej, co najmniej raz na 5 lat – dla urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

W przypadku systemów ogrzewania o mocy do 20 kW oraz systemów chłodzenia o mocy do 12 kW nie ma obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli systemów grzewczych i chłodniczych.

REKLAMA

Resort rozwoju podkreśla, że zapewnienie przeprowadzenia odpowiednich rodzajów okresowych kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji i tym samym identyfikacja rodzajów kontroli należy do obowiązków właścicieli lub zarządców budynków.

Obowiązująca ustawa oraz jej nowelizacja definiują także kilka innych sytuacji, w których nie dokonuje się okresowych kontroli, np.: w budynkach wyposażonych w systemy automatyki i sterowania, w przypadku systemów technicznych obsługiwanych przez operatora urządzeń lub sieci (podlegających monitorowaniu wyników przez tego operatora), w przypadku systemów technicznych objętych umową o poprawę efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej. Oprócz tego w przypadku gdy od czasu dotychczasowych kontroli nie wprowadzono zmian w nadzorowanych systemach, zakres kolejnych kontroli jest węższy.

Co się zmieni?

Wchodzące jutro w życie przepisy zmodyfikują zasady kontroli systemów grzewczych i klimatyzacji.

Zgodnie z nowymi przepisami dla systemów ogrzewania lub połączonych systemów ogrzewania i wentylacji o mocy cieplnej powyżej 70 kW niewymienionych powyżej (czyli np. pomp ciepła lub systemów ogrzewania elektrycznego) okresowe kontrole stanu technicznego z uwzględnieniem efektywności energetycznej mają być prowadzone raz na 3 lata.

Natomiast dla połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji o mocy chłodniczej powyżej 70 kW okresowe kontrole stanu technicznego z uwzględnieniem efektywności energetycznej mają być teraz prowadzone raz na 5 lat.

Kary za brak kontroli

Kontrole mogą przeprowadzać osoby wpisane do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, spełniające wymagania określone w ustawie.

Jak informuje resort rozwoju, protokoły kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Ich wzory zostały określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Protokoły kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 41 pkt 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków osoba, która unika przeprowadzenia okresowych kontroli, może podlegać karze grzywny.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.