Dofinansowanie na energooszczędne mieszkania. Ruszył nabór

Dofinansowanie na energooszczędne mieszkania. Ruszył nabór
BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił kolejny program, w którym będzie można otrzymać dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowanie od początku lutego.  

Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. grantów na energooszczędne mieszkania komunalne i TBS-y.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlega budowa mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (mieszkania komunalne), mieszkań chronionych oraz mieszkań na wynajem tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego (TBS-y i SIM-y). Granty będzie można pozyskać na budowę mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach.

REKLAMA

Warunkiem wsparcia jest osiągnięcie w dofinansowanym budynku wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP nie większego niż 52 kWh/m2.

Dofinansowanie będzie przyznawane w formie bezzwrotnego grantu i można je połączyć ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego.

Wysokość dofinansowania

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że w przypadku tworzenia energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich dochodach (w tym mieszkań komunalnych) dofinansowanie może wynieść maksymalnie 15 proc. kosztów przedsięwzięcia. Natomiast przy mieszkaniach dla gospodarstw domowych o średnich dochodach (mieszkania społeczne czynszowe, w tym SIM/TBS) jest to 25 proc. kosztów przedsięwzięcia.

REKLAMA

Środki z grantu będzie można przeznaczyć – w przypadku dofinansowania 15-procentowego – na:

  • budowę, remont lub przebudowę budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi lub jego części albo zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części, w wyniku których powstaną lub zostaną zmodernizowane lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy albo mieszkania treningowe lub wspomagane;
  • pokrycie przez beneficjenta wsparcia części kosztów budowy, remontu lub przebudowy budynku lub jego części (realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną), w którym zostaną utworzone lub zmodernizowane lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem przez gminę albo związek międzygminny z prawem do podnajmu osobom fizycznym bez zgody społecznej inicjatywy mieszkaniowej albo spółki gminnej,

Z kolei w przypadku dofinansowania 25-procentowego środki będzie można przeznaczyć na pokrycie przez beneficjenta części kosztów budowy, remontu lub przebudowy budynku lub jego części z lokalami mieszkalnymi na wynajem o ograniczonym czynszu, które zostaną utworzone lub zmodernizowane w wyniku realizacji inwestycji przez inwestora innego niż gmina lub związek międzygminny.

Granty na ponad 0,5 mld zł

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2024 r. Budżet programu wynosi 510,5 mln zł. Środki na jego realizację pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy.

Kwota dofinansowania ma trafiać na rachunek beneficjenta w terminie 30 dni od dnia przekazania do banku dokumentów potwierdzających rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić nie później niż 31 sierpnia 2026 r.

Więcej informacji o grancie na energooszczędne mieszkania komunalne i TBS-y znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.