Spór producentów paneli fotowoltaicznych. Jest porozumienie

Spór producentów paneli fotowoltaicznych. Jest porozumienie
QCells

Hanwha Q Cells sądzi się z kilkoma czołowymi producentami ogniw i paneli fotowoltaicznych, których oskarżył o nielegalne wykorzystanie technologii stosowanej przy produkcji ogniw PV. Teraz spór z jedną z firm został zakończony.

Kilka tygodni temu Hanwha Q Cells uzyskała w Niemczech kolejny korzystny dla siebie werdykt w sprawach o ochronę jej własności intelektualnej wykorzystywanej do produkcji ogniw fotowoltaicznych.

Sąd regionalny w Dusseldorfie stanął po stronie koreańskiego producenta w sporze z zarejestrowaną w Niemczech firmą Trina Solar (Germany) GmbH należącą do chińskiego producenta ogniw i modułów fotowoltaicznych Trina Solar.

REKLAMA

Chiński producent miał naruszyć posiadany przez Q Cells europejski patent EP 2 220 689 B1 (EP 689), który dotyczy rozwiniętej przez koreańskich i niemieckich naukowców Q Cells technologii pasywacji ogniw, określanej jako Q.ANTUM. Jej zastosowanie wyraźnie poprawiło parametry krystalicznych ogniw fotowoltaicznych, zwiększając sprawność konwersji światła słonecznego w energię elektryczną.

Niemiecki sąd zdecydował, że Trina Solar nie będzie mogła sprowadzać i sprzedawać na terenie Niemiec ogniw i modułów fotowoltaicznych, do których produkcji miała zostać wykorzystana technologia Q Cells. Wyrok sądu oznaczał również zakaz sprzedawania w Niemczech przez Trina Solar paneli fotowoltaicznych serii Honey oraz Vertex X.

Teraz jednak wygląda na to, że Trina Solar nie będzie musiała ponosić konsekwencji ostatniego wyroku sądu w Dusseldorfie. Q Cells ogłosił zawarcie porozumienia z chińskim producentem, w ramach którego obie strony zgodziły się na wzajemny transfer technologii i posiadanych licencji.

Porozumienie zakłada, że obie firmy będą mogły wykorzystywać swoje patenty i zakończą toczone dotychczas spory sądowe.

Niemiecki sąd nakazuje wycofanie paneli z rynku

Hanwha Q Cells podobne sprawy wytoczyła także przeciwko innym czołowym producentom ogniw i modułów fotowoltaicznych. W 2019 roku koreańska grupa skierowała do sądu w Dusseldorfie sprawy o naruszenie jej patentu 689 przez Jinko Solar, REC oraz Longi Solar.

W 2020 roku sąd w Dusseldorfie zdecydował, że wszyscy trzej producenci wykorzystywali nielegalnie chronioną prawem patentowym technologię Q Cells. Natomiast pod koniec 2021 roku niemiecki sąd potwierdził, że Longi i REC są zobowiązane do wycofania naruszających prawo produktów i powinny skierować do swoich kontrahentów jednoznaczne żądanie ich zwrotu. Sąd jednocześnie uznał, że zarówno Longi, jak i REC muszą przedłożyć Q Cells kopie wszystkich wysłanych listów lub spis ich odbiorców, aby umożliwić weryfikację wypełnienia obowiązku wycofania z rynku swoich produktów.

Podobne sprawy na wniosek Q Cells toczyły się także w sądach w innych krajach. W połowie ubiegłego roku sąd apelacyjny w Hadze podtrzymał wcześniejszy wyrok sądu w Rotterdamie nakazujący największemu na świecie producentowi paneli fotowoltaicznych – Longi Solar – wycofanie z obrotu jego produktów, w którym miały zostać nielegalnie wykorzystane rozwiązania opracowane przez Hanwha Q Cells.

REKLAMA

Decyzja holenderskiego sądu oznaczała, że Longi będzie musiał doprowadzić do wycofania ze sprzedaży – a także wycofania z użycia już wcześniej sprzedanych – paneli, w których miały zostać zastosowane technologie Q Cells chronione europejskim patentem EP 689.

Wycofanie paneli fotowoltaicznych Longi miało nastąpić w 11 europejskich krajach, w których Q Cells zabezpieczył ochronę patentową. Są to: Belgia, Bułgaria, Niemcy, Francja, Węgry, Liechtenstein, Austria, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania i Szwajcaria.

Sąd w Hadze nakazał chińskiemu producentowi wysłanie listów do klientów z ww. państw, którzy zakupili panele zawierające technologię objętą ochroną patentową, z informacją o konieczności zwrócenia modułów zakupionych wcześniej od holenderskiego oddziału Longi.

W USA ochrona patentowa nienaruszona

Inaczej sprawy potoczyły się w USA, gdzie federalny sąd ocenił, że patent Q Cells nie został naruszony.

Ostatnio w Stanach Zjednoczonych zapadł też inny werdykt w sprawie wytoczonej tym razem przez REC Solar przeciwko Q Cells. W 2020 roku REC oskarżył koreańską grupę o wykorzystanie jego patentów, jednak kilka tygodni temu federalny urząd patentowy USA uznał roszczenia REC za bezzasadne.

Francuzi zatrzymują transport paneli

Natomiast we Francji sędziowie negatywnie ocenili działania będące skutkiem wcześniejszych decyzji innych sądów, w wyniku których w lutym 2021 roku na polecenie Q Cells zatrzymany został transport paneli fotowoltaicznych Longi.  Francuski sąd ocenił, że to działanie było niezgodne z prawem. Q Cells zapowiedział złożenie apelacji.

Longi miał się dodatkowo zwrócić do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) o unieważnienie patentu nr 2 2280 689 (EP 689) dotyczącego rozwiązań stosowanych w ogniwach fotowoltaicznych autorstwa Q Cells. Te działania chińskiego producenta na razie nie przyniosły zamierzonego efektu, czego potwierdzeniem był ostatni wyrok sądu w Dusseldorfie przeciwko Trina Solar.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.