Rekompensaty za wyłączenie fotowoltaiki. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku

Rekompensaty za wyłączenie fotowoltaiki. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku
Unsplash

W dwa słoneczne weekendy pod koniec kwietnia doszło po raz pierwszy w historii krajowego rynku fotowoltaicznego do ograniczenia pracy elektrowni fotowoltaicznych, co wynikało z dyspozycji operatora krajowego systemu elektroenergetycznego. Właściciele elektrowni PV, którzy z tego powodu wyprodukowali mniej energii, mogą złożyć wniosek o rekompensatę, ale mają na to jeszcze tylko kilka dni.

Pierwsze narzucone przez operatorów sieci ograniczenia pracy instalacji fotowoltaicznych w historii polskiego rynku PV wystąpiły w niedzielę 23 kwietnia przy dużym nasłonecznieniu i niższym, weekendowym zapotrzebowaniu na energię. Z powodu nadwyżki Polskie Sieci Elektroenergetyczne poleciły redukcję pracy instalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci średniego napięcia. Sygnalizowano nawet, że redukcja może objąć fotowoltaikę prosumencką, podłączoną do sieci niskiego napięcia, ale ostatecznie obyło się bez wyłączeń falowników w tej grupie instalacji PV.

Łącznie redukcja mocy z fotowoltaiki w niedzielę 23 kwietnia wyniosła około 2,2 GW, a do podobnej sytuacji doszło tydzień później, gdy zredukowano pracę instalacji fotowoltaicznych o mocy 1,8 GW.

REKLAMA

Wyłączenia spowodowały wiele zamieszania zarówno po stronie właścicieli elektrowni fotowoltaicznych jak i operatorów sieci dystrybucyjnej.

Ostatecznie PSE potwierdziło, że za wyłączenie instalacji fotowoltaicznych powinno przysługiwać poszkodowanym właścicielom wynagrodzenie, aby zrekompensować straty na niesprzedanej energii słonecznej.

– Wypłata rekompensat dotyczyć będzie wszystkich dotychczas dokonanych redysponowań nierynkowych instalacji PV, tj. zaniżeń wytwarzania energii elektrycznej przez instalacje PV w dniach 23 i 30 kwietnia 2023 r. – poinformowało PSE.

Wypłata rekompensat to konsekwencja przepisów zawartych w unijnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (art. 13 ust. 7).

Kilka dni na wniosek o rekompensatę

Aby skorzystać z rekompensaty, konieczne jest złożenie do PSE odpowiedniego wniosku, na co zostało jeszcze kilka dni. We wniosku należy zawrzeć takie informacje jak: dane właściciela instalacji, parametry instalacji oraz dane służące do wyznaczenia ilości oraz wartości niewyprodukowanej energii.

REKLAMA

Jak ocenić wolumen utraconej generacji? PSE informują, że podstawową metodą wyznaczania utraconej ilości energii w związku z realizacją polecenia redukcji jest jej określenie na podstawie rzeczywistych pomiarów mocy promieniowania słonecznego zrealizowanych na terenie tej instalacji. Jeżeli dla danej instalacji PV nie są dostępne takie pomiary albo są one dostępne dla ograniczonego przedziału czasu, to określenie ilości niewyprodukowanej energii elektrycznej dla okresu z brakującymi pomiarami zostanie wykonane na podstawie prognoz generacji posiadanych przez PSE.

Wniosek o rekompensatę powinien zostać złożony w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .xls, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. W sytuacji, gdy osoby reprezentujące właściciela instalacji PV nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego, dopuszcza się złożenie wniosku o rekompensatę w formie pisemnej. Na złożenie wniosku jest czas do piątku 23 czerwca br.
.

.
Po otrzymaniu wniosku PSE ma wyznaczyć wartość rekompensaty finansowej przysługującej właścicielowi elektrowni PV i poinformować o niej mailowo. Wówczas właściciel instalacji będzie uprawniony do wystawienia PSE faktury. Jednocześnie wystawca faktury ma dołączyć oświadczenie, w którym potwierdzi, że zapłata rekompensaty wyczerpuje roszczenia z tytułu redukcji należącej do niego instalacji. Płatność ma być realizowana przez operatora w terminie do 21 dni od otrzymania faktury. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku są dostępne na stronie PSE pod tym linkiem.

Na razie nie wiadomo, ilu właścicieli elektrowni fotowoltaicznych dotychczas złożyło wniosek o wypłatę rekompensaty. Polskie Sieci Elektroenergetyczne nie udzielają informacji na temat przyjętych wniosków.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.