Polenergia uruchomiła dziewiątą farmę wiatrową

Polenergia uruchomiła dziewiątą farmę wiatrową
Polenergia

Polenergia uruchomiła farmę wiatrową Szymankowo o mocy 38 MW. Tym samym łączny portfel wiatrowych inwestycji grupy rośnie o 15 proc. do 287 MW. Co warte podkreślenia, projekt Szymankowo uzyskał finansowanie bankowe, zanim jeszcze inwestor zabezpieczył dla niego długoterminowe gwarancje na odbiór energii elektrycznej.

Farma wiatrowa Szymankowo to dziewiątą inwestycja Polenergii w elektrownie wiatrowe na lądzie. Zlokalizowana jest na terenie gminy Miłoradz w województwie pomorskim. Składa się z 11 turbin, każda o mocy 3,45 MW. Spółka podkreśla, że są to jedne z najnowocześniejszych i zarazem największych wiatraków w Polsce. Gondola położona jest na wysokości 134 metrów od ziemi, natomiast średnica łopat wiatraka wynosi 132 metry. Łącznie daje to wysokość aż 200 metrów.

Szacowana roczna produkcja czystej i zielonej energii wyniesie blisko 120 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 60 tys. gospodarstw domowych. Jak wylicza spółka, dzięki realizacji projektu możliwe będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 104 tys. ton CO2, 98 ton SO2, 99 ton NOx, 35 ton CO oraz 6 ton pyłów.

REKLAMA

Lokalna współpraca

Budowa farmy wiatrowej Szymankowo trwała niespełna dwa lata. Dostawcą turbin, ale również podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego przez okres 25 lat od chwili uruchomienia jest Siemens Gamesa Renewable Energy. Wykonawcą robót budowlanych była spółka Onde wchodząca w skład grupy Erbud. Usługę inżyniera kontraktu podczas realizacji inwestycji świadczyła firma Bilfinger Tebodin Polska. Budowa była monitorowana przez specjalistów z firmy Bio Ekspert odpowiadających za nadzór przyrodniczy.

Polenergia podkreśla, że realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa bez współpracy z lokalnym samorządem. Projekt już w 2015 r. przeszedł procedurę oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzoną przez wójta Gminy Miłoradz. Lokalizacja farmy zgodna jest ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach geodezyjnych Gnojewo, Stara Kościelnica, Miłoradz, Mątowy Wielkie, przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w gminie Miłoradz.

Na realizację farmy wiatrowej Szymankowo Polenergia pozyskała w listopadzie 2019 r. finansowanie w wysokości 107 mln zł. W skład konsorcjum banków kredytujących weszły: EBOiR, mBank oraz ING Bank Śląski. Finansowanie zostało udzielone na zasadzie project finance i było to jedno z pierwszych w Polsce tego typu finansowań farm wiatrowych niekorzystających z długoterminowych umów na odbiór energii elektrycznej.

REKLAMA

Jak podkreśla spółka, taka formuła finansowania możliwa była dzięki długiej współpracy grupy z bankami oraz postrzeganiu Polenergii przez banki jako wiarygodnego partnera biznesowego.

W grudniu 2019 r., już po uzyskaniu finansowania bankowego, FW Szymankowo wygrała aukcję przeprowadzoną przez Urząd Regulacji Energetyki i tym samym uzyskała gwarantowane, 15-letnie wsparcie. W konsekwencji w lipcu 2020 r. projekt uzyskał zwiększenie finansowania w formie kredytu inwestycyjnego do poziomu 171 mln zł. Jak podkreśla spółka, to pozytywnie wpłynęło na jego rentowność.

Energetyka wiatrowa w działalności Polenergii

Dzięki uruchomieniu farmy wiatrowej Szymankowo portfel Polenergii w lądowej energetyce wiatrowej wzrósł do 287 MW, a wkrótce ma się jeszcze powiększyć o 148 MW dzięki oddaniu do użytku farm wiatrowych w Dębsku i Kostomłotach.

Jesteśmy jednym z największych krajowych producentów energii z lądowych farm wiatrowych. Do chwili uruchomienia pierwszych turbin na Bałtyku ten segment naszej działalności pozostanie głównym źródłem czystej, zielonej energii, którą dostarczamy coraz większej grupie klientów zarówno biznesowych jak i indywidualnych – komentuje dr Michał Michalski, prezes zarządu Polenergii.

Strategicznym projektem realizowanym przez grupę przy współpracy z Equinorem jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3000 MW. Dla takich mocy zabezpieczono mające obowiązywać aż przez 25 lat kontrakty różnicowe.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.