Poznaj twórców i koncepcję pierwszej polskiej spółdzielni energetycznej

Poznaj twórców i koncepcję pierwszej polskiej spółdzielni energetycznej
...

Kolejną firmą, która zaprezentuje swój pomysł podczas konferencji Greentechcamp.pl 2014, będzie Spółdzielnia Nasza Energia. Jej przedstawiciele zaprezentują innowacyjną koncepcję inwestycji w odnawialne źródła energii. Spółdzielnia Nasza Energia to pierwsza spółdzielnia energetyczna w Polsce. 

Przykład rynku niemieckiego pokazuje, że spółdzielnie energetyczne to jeden z najciekawszych i najbardziej perspektywicznych modeli inwestowania w OZE, z którego korzyści może odnieść nie tylko inwestor, ale również lokalne społeczności. Spółdzielnie energetyczne to bowiem lokalna produkcja energii, przychody z podatków dla gmin, rozwój przedsiębiorczości, nowe miejsca pracy i pobudzanie lokalnego kapitału społecznego. 

Pierwszą firmą w Polsce, która dostrzegła potencjał spółdzielni energetycznej i postanowiła wdrożyć w życie jej ideę, jest spółka Bio Power z Zamościa, która pierwszą polską spółdzielnię energetyczną zrealizuje na terenie kilku lubelskich gmin. 

REKLAMA

W ramach Spółdzielni Nasza Energia powstanie 15 biogazowni rolniczych, każda o mocy 0,5 – 1 MW. Unikalnym rozwiązaniem technicznym planowanej inwestycji jest grupowanie jednostek wytwórczych w tzw. węzły energetyczne, w skład których wejdą trzy jednostki wytwórcze, przy czym poszczególne jednostki zlokalizowane będą w pewnym dystansie od siebie i połączone między sobą mostami kablowymi, zapewniającymi wzajemne rezerwowanie mocy.

Należy podkreślić, że tylko jedna jednostka wytwórcza, wchodząca w skład węzła, będzie powiązana z siecią dystrybucyjną. Poszczególne węzły energetyczne będą także powiązane wzajemnie, tworząc w ten sposób unikalny układ połączeń. Mosty kablowe wyposażone będą, stosownie do aktualnych potrzeb, w odpowiednią liczbę rozdzielnic n/N przystosowanych do przyłączania odbiorców. Odbiorcy energii otrzymają oferty zasilania w tzw. formule „double supply”, to znaczy, że odbiorcy ci nie będą musieli wypowiadać umów z dotychczasowym dostawcą, mając w każdym czasie możliwość wyboru źródła zasilania.

REKLAMA

Dzięki innowacyjnemu systemowi energetycznemu energia produkowana przez Spółdzielnię Nasza Energia będzie dla lokalnych odbiorców tańsza niż energia kupowana z sieci. 

Spółdzielnia Nasza Energia to nie tylko innowacyjny sposób produkcji i dystrybucji energii. Innowacyjne jest też samo podejście do inwestowania, a także forma prawna. Dzięki niej w Spółdzielnię mogą zaangażować się podmioty zainteresowane finansowaniem inwestycji i partycypacją w zyskach.

Autorzy projektu Spółdzielni Nasza Energia zaprezentują jej koncepcję podczas konferencji Greentechcamp.pl 2014, która odbędzie się 14 listopada 2014 r. we Wrocławiu i która zgromadzi autorów najciekawszych pomysłów w polskiej branży czystych technologii. Uczestnicy Greentechcamp.pl 2014 zyskają okazję do poznania koncepcji Spółdzielni Nasza Energia i zasad jej działania, a także nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń z jej autorami. 

Spółdzielnia Nasza Energia to już kolejna firma wybrana do przeprowadzenia prezentacji podczas Greentechcamp.pl 2014. 

Organizatorem Greentechcamp.pl jest portal Gramwzielone.pl. 

Więcej informacji na stronie greentechcamp.pl